บรรยากาศงาน สัมมนา Modern Manufacturing Forum 2016 ณ โรงแรมเชียงใหม่ แกรนด์วิว จ.เชียงใหม่ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2559

บรรยากาศงาน สัมมนา  Modern Manufacturing Forum 2016 ณ โรงแรมเชียงใหม่ แกรนด์วิว จ.เชียงใหม่ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2559

จากการที่บริษัท กรีนเวิลด์ พับลิเคชั่น จำกัด ผู้ผลิตนิตยสารอุตสาหรรรม Modern Manufacturing, MM Machine Tools & Metal Working ได้จัดงาน Modern Manufacturing Forum 2016 ขึ้น เมื่อ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2559  ที่ผ่านมา ณ โรงแรมเชียงใหม่ แกรนด์วิว จ.เชียงใหม่  ซึ่งเป็นงานสัมมนาและงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรม Read more

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา Modern Manufacturing Forum 2016 ณ โรงแรมเชียงใหม่ แกรนด์วิว จ.เชียงใหม่ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2559

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา Modern Manufacturing Forum 2016 ณ โรงแรมเชียงใหม่ แกรนด์วิว จ.เชียงใหม่ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2559

ด้วยบริษัท กรีนเวิลด์ พับลิเคชั่น จำกัด ผู้ผลิตนิตยสารอุตสาหรรรม Modern Manufacturing, MM Machine Tools & Metal Working ได้จัดงาน Modern Manufacturing Forum 2016 ขึ้น ซึ่งเป็นงานสัมมนาและงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรม ซึ่งภายในงานท่านจะได้พบกับการสัมมนา ใน 2 หัวข้อที่น่าสนใจคือ

Read more