ภาพบรรยากาศงานสัมมนาModern Manufacturing Forum 2017 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2560 ณ พัฒนากอล์ฟคลับแอนด์รีสอร์ท จ.ชลบุรี

ภาพบรรยากาศงานสัมมนาModern Manufacturing Forum  2017 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2560 ณ พัฒนากอล์ฟคลับแอนด์รีสอร์ท จ.ชลบุรี

จากการที่บริษัท กรีนเวิลด์ พับลิเคชั่น จำกัด  ผู้ผลิตนิตยสารอุตสาหกรรม Modern Manufacturing, MM Machine Tools & Metal Working  ได้จัดงาน  Modern Manufacturing Forum 2017 ขึ้น Read more

บรรยากาศงาน สัมมนา Industrial Technology Forum 2016 20 ตุลาคม 2559 ณ พัฒนากอล์ฟคลับ แอนด์ รีสอร์ท จ.ชลบุรี

บรรยากาศงาน สัมมนา Industrial Technology Forum 2016 20 ตุลาคม 2559 ณ พัฒนากอล์ฟคลับ แอนด์ รีสอร์ท จ.ชลบุรี

จากที่บริษัท กรีนเวิลด์ พับลิเคชั่น จำกัด ผู้ผลิตนิตยสารอุตสาหกรรมรายเดือน Modern Manufacturing, นิตยสาร MM Machine Tools & Metal Working ร่วมกับ บริษัท ที เค เค คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้จัดงานสัมมนา Industrial Technology Forum 2016 ขึ้น

Read more

PAMNEX TECH Conference 6 กันยายน 2559 ณ พัฒนากอล์ฟ สปอตแอนด์รีสอร์ท จ.ชลบุรี

PAMNEX TECH Conference 6 กันยายน  2559  ณ พัฒนากอล์ฟ สปอตแอนด์รีสอร์ท จ.ชลบุรี

ผ่านพ้นไปแล้วกับงานสัมมนา  PAMNEX TECH Conference ซึ่งเป็นการสัมมนาเผยแพร่ความรู้ ในหัวข้อ SMART Logistic  For Industry 4.0 Read more