บรรยากาศงาน Thailand Energy Forum 2016

บรรยากาศงาน Thailand Energy Forum 2016

ด้วยบริษัท กรีนเวิลด์ พับลิเคชั่น จำกัด  ผู้ผลิตนิตยสาร  Modern Manufacturing , MM Machine Tools & Metalworking  ร่วมกับ กระทรวงพลังงาน และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  ได้จัดงานสัมมนาและนิทรรศการ Thailand Energy Forum 2016 ขึ้น Read more