ขอเชิญชมภาพบรรยากาศงาน PAMNEX TECH Conference จ.พิษณุโลก

ขอเชิญชมภาพบรรยากาศงาน  PAMNEX TECH Conference จ.พิษณุโลก

จากที่บริษัท กรีนเวิลด์ พับลิเคชั่น จำกัด  ผู้ผลิตนิตยสารอุตสาหกรรม Modern Manufacturing , MM Machine Tools & Metalworking   ร่วมกับ บริษัท นำแสง เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้จัดงานสัมมนา  PAMNEX TECH Conference ขึ้น ซึ่งเป็นการสัมมนาเผยแพร่ความรู้ ในหัวข้อ การลดต้นทุนการผลิตด้วย Lean Manufacturing  และ การลดต้นทุนด้วยการจัดซื้อและคลังสินค้า Read more

ภาพบรรยากาศงานสัมมนา FaiFa Forum 2017 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 ณ โรงแรมเมเปิ้ล บางนา

ภาพบรรยากาศงานสัมมนา FaiFa Forum  2017 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 ณ โรงแรมเมเปิ้ล บางนา

ผ่านพ้นไปด้วยดี กับงาน  FAIFA  Forum 2017 ซึ่งเป็นงานสัมมนาและงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรม  โดยจุดประสงค์ในการจัดงานก็คือเพื่อมุ่งเน้นการนำเสนอแนวคิดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารการจัดการต้นทุนพลังงานไฟฟ้า ด้วยเทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานประเภทอาคาร นิยามและการจัดระบบไฟฟ้าภายใต้ Industry 4.0  เพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับองค์กรได้อย่างเหมาะสม Read more

ขอเชิญเข้าร่วมงาน MACHINE TOOLS & METALWORKING FORUM 2017 จ.ชลบุรี

ขอเชิญเข้าร่วมงาน  MACHINE TOOLS & METALWORKING FORUM 2017 จ.ชลบุรี

ด้วยบริษัท กรีนเวิลด์ มีเดีย (ไทยแลนด์) จำกัด  ผู้ผลิตนิตยสารอุตสาหกรรม MM Machine Tools & Metalworking  ร่วมกับ สถาบันไทย-เยอรมัน จัดงาน  MACHINE TOOLS & METALWORKING FORUM 2017 ขึ้น Read more

‘The Next Engineer Forum 2017’ จากพี่สู่น้อง… เตรียมความพร้อมวิศวกรก่อนเข้าสู่สนามอาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

‘The Next Engineer Forum 2017’ จากพี่สู่น้อง… เตรียมความพร้อมวิศวกรก่อนเข้าสู่สนามอาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

บริษัท กรีนเวิลด์ พับลิเคชั่น จํากัด ในฐานะผู้ผลิตนิตยสารอุตสาหกรรมรายเดือนชั้นนำ Modern Manufacturing และ MM Machine Tools & Metalworking และผู้จัดงาน Thailand Industrial Forum ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยมี คุณสุปรียา อ่อนอิงนอน เลขานุการคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานเปิดงาน The Next Engineer Forum 2017’  จัดขึ้นในวันที่ 20 มีนาคม 2560 ห้องประชุมชั้น 3 อาคารเรียนรวม 4 คณะ วิศวกรรมศาสตร์ เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้องกลุ่มภาควิชาชีพวิศวกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่การทํางานในชีวิตจริง งานนี้จัดขึ้นโดยมีจุดประสงค์สำคัญ คือ เพื่อส่งเสริมนิสิต นักศึกษา ให้มีความพร้อมก่อนการเข้าสู่ชีวิตการทํางานจริงจุดประกายเป้าหมายและทิศทางการเลือกอาชีพและยังเป็นเวทีพบปะแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างผู้มีประสบการณ์ ซึ่งมีนิสิตนักศึกษาในกลุ่มภาควิชาวิศวกรรมจำนวนมากให้ความสนใจเข้าร่วมงาน

Read more

ภาพบรรยากาศงานสัมมนาModern Manufacturing Forum 2017 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2560 ณ พัฒนากอล์ฟคลับแอนด์รีสอร์ท จ.ชลบุรี

ภาพบรรยากาศงานสัมมนาModern Manufacturing Forum  2017 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2560 ณ พัฒนากอล์ฟคลับแอนด์รีสอร์ท จ.ชลบุรี

จากการที่บริษัท กรีนเวิลด์ พับลิเคชั่น จำกัด  ผู้ผลิตนิตยสารอุตสาหกรรม Modern Manufacturing, MM Machine Tools & Metal Working  ได้จัดงาน  Modern Manufacturing Forum 2017 ขึ้น Read more

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงาน PAMNEX TECH Conference จ.พิษณุโลก

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงาน  PAMNEX TECH Conference จ.พิษณุโลก

ด้วยบริษัท กรีนเวิลด์ พับลิเคชั่น จำกัด  ผู้ผลิตนิตยสารอุตสาหกรรม Modern Manufacturing , MM Machine Tools & Metalworking   ร่วมกับ บริษัท นำแสง เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด จัดงานสัมมนา  PAMNEX TECH Conference Read more