ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา Modern Manufacturing Forum 2016 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จ.อยุธยา

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา Modern Manufacturing Forum 2016  ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์  จ.อยุธยา

ด้วยบริษัท กรีนเวิลด์ พับลิเคชั่น จำกัด  ผู้ผลิตนิตยสารอุตสาหกรรม Modern Manufacturing, MM Machine Tools & Metal Working  จะจัดงาน  Modern Manufacturing Forum 2016  ซึ่งเป็นงานสัมมนาและงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรม  โดยจุดประสงค์เพื่อมุ่งเน้นการนำเสนอแนวคิดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องมือและแนวทางในการลดต้นทุนและเพิ่มผลิตภาพ  การพัฒนาบุคลากร การแลกเปลี่ยนความรู้และพร้อมเปิดรับแนวคิดใหม่ๆ จากแหล่งภายนอกองค์กร  และนำมาประยุกต์ใช้กับองค์กรได้อย่างเหมาะสม   ซึ่งจะสามารถตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรม  ที่จะแข่งขันและขยายตัวในอุตสาหกรรมภาคการผลิตของประเทศ  ซึ่งงานสัมมนาในครั้งนี้บรรยายใน หัวข้อ เติมพลังขับเคลื่อนเพื่อเพิ่มประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร(Boost up Overall Equipment Effectiveness : OEE)  และหัวข้อ เทคนิคการลดต้นทุน (Cost Reduction Techniques) ซึ่งได้รับความร่วมมือจากสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ  

Read more

บรรยากาศงาน Thailand Energy Forum 2016

บรรยากาศงาน Thailand Energy Forum 2016

ด้วยบริษัท กรีนเวิลด์ พับลิเคชั่น จำกัด  ผู้ผลิตนิตยสาร  Modern Manufacturing , MM Machine Tools & Metalworking  ร่วมกับ กระทรวงพลังงาน และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  ได้จัดงานสัมมนาและนิทรรศการ Thailand Energy Forum 2016 ขึ้น Read more

บรรยากาศงานสัมมนา Automation & Control Forum 2016 ณ เดอะไทด์ รีสอร์ท จ.ชลบุรี

บรรยากาศงานสัมมนา Automation & Control Forum 2016 ณ เดอะไทด์ รีสอร์ท จ.ชลบุรี

ภาพบรรยากาศงานสัมมนา Automation &  Control Forum 2016 ณ เดอะไทด์ รีสอร์ท จ.ชลบุรี ที่ผ่านมา ซึ่งจัดขึ้นโดยบริษัท กรีนเวิลด์ พับลิเคชั่น จำกัด ผู้ผลิตนิตยสารอุตสาหกรรม Modern Manufacturing, MM Machine Tools & Metal Working   

Read more

ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา Automation Control Forum 2016

ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา Automation  Control Forum 2016

ด้วยบริษัท กรีนเวิลด์ มีเดีย (ไทยแลนด์) จำกัด  ผู้ผลิตนิตยสารอุตสาหกรรม MM Machine Tools & Metalworking  ร่วมกับ สถาบันไทย-เยอรมัน จะจัดงาน Automation & Control Forum 2016  ขึ้นในวันที่ 7 มิถุนายน 2559 ณ เดอะ ไทด์ รีสอร์ท จ. ชลบุรี

Read more

Maintenance Forum 2016 ณ ทวาราวดี รีสอร์ท จ.ปราจีนบุรี

Maintenance Forum 2016  ณ ทวาราวดี รีสอร์ท จ.ปราจีนบุรี

งาน  Maintenance Forum 2016 ที่ผ่านมา ซึ่งจัดขึ้นโดยบริษัท กรีนเวิลด์ พับลิเคชั่น จำกัด  ผู้ผลิตนิตยสารอุตสาหกรรม Modern Manufacturing, MM Machine Tools & Metal Working    ซึ่งเป็นงานสัมมนาและงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมสำหรับงานซ่อมบำรุง Read more