You are here: Home > สัมมนา

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จับมือ TEMCA จัดงานสัมมนาผู้ใช้ไฟฟ้าธุรกิจอุตสาหกรรม ครั้งที่ 33 ประจำปี 2560

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จับมือ TEMCA จัดงานสัมมนาผู้ใช้ไฟฟ้าธุรกิจอุตสาหกรรม ครั้งที่ 33 ประจำปี 2560

Temca Forum & Exhibition 2017 ซึ่งจัดขึ้นวันที่ 18-19 สิงหาคม 2560 ณ ศูนย์ประชุมพีช โรงแรมรอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ป พัทยา จ. ชลบุรี ในโอกาสนี้ บริษัท กรีนเวิลด์ พับลิเคชั่น จํากัด ในฐานะผู้ผลิตนิตยสารอุตสาหกรรมรายเดือนชั้นนำ Modern Manufacturing, MM Machine Tools & Metalworking, Thailand Builders Directory และwww.Factoryeasy.com ‘ตลาดออนไลน์ ซื้อ-ขายสินค้าอุตสาหกรรม’  ได้ร่วมออกบูธในงาน TEMCA 2017 ซึ่งทางบริษัทฯ ได้จัดโปรโมชั่น ของรางวัล เพื่อดึงดูดผู้เข้าร่วมชมงานให้มาร่วมกิจกรรมตลอดทั้งวัน ทำให้ได้รับความสนใจในการลงทะเบียนเป็นสมาชิกในเว็บไซต์และรับนิตยสารฟรีครั้งนี้เป็นอย่างมาก Read more

มหกรรมนักอุตสาหกรรมสนับสนุนการผลิต “MANUACTURING EXPO 2017” รวมเทคโนโลยี เพื่อเดินหน้าอุตสาหกรรมผลิตยุค 4.0 รองรับเมืองเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก

มหกรรมนักอุตสาหกรรมสนับสนุนการผลิต “MANUACTURING EXPO 2017” รวมเทคโนโลยี เพื่อเดินหน้าอุตสาหกรรมผลิตยุค 4.0 รองรับเมืองเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก

ประสบผลสำเร็จเป็นอย่างมากกับงาน Manufacturing Expo 2017 ซึ่งจัดขึ้นวันที่ 21-24 มิถุนายน 2560 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ในโอกาสนี้ บริษัท กรีนเวิลด์ พับลิเคชั่น จํากัด ในฐานะผู้ผลิตนิตยสารอุตสาหกรรมรายเดือนชั้นนำ Modern Manufacturing, MM Machine Tools & Metalworking, Directory of Thailand Process & Chemicals Industries หนังสือเล่มแรกและเล่มเดียวที่รวบรวมข้อมูลธุรกิจในอุตสาหกรรมด้าน Process & Chemicals ของประเทศไทย และ Thailand Builders Directory คู่มือซื้อ-ขายสินค้าวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง งานรับเหมาเล่มเดียวที่ครบถ้วนสมบูรณ์ที่สุด และ www.Factoryeasy.com ‘ตลาดออนไลน์ ซื้อ-ขายสินค้าอุตสาหกรรม’  ได้ร่วมออกบูธในงาน Manufacturing Expo 2017 ซึ่งทางบริษัทฯ ได้จัดโปรโมชั่น ของรางวัล เพื่อดึงดูดผู้เข้าร่วมชมงานให้มาร่วมกิจกรรมตลอดทั้งวัน ทำให้ได้รับความสนใจในการลงทะเบียนเป็นสมาชิกในเว็บไซต์และรับนิตยสารฟรีครั้งนี้เป็นอย่างมาก

Read more

‘INTERMACH – SUBCON THAILAND’ 2017 ขานรับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ตอบโจทย์ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม

‘INTERMACH – SUBCON THAILAND’ 2017 ขานรับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ตอบโจทย์ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม

ปิดฉากด้วยความสำเร็จอย่างงดงามกับงาน  ‘INTERMACH – SUBCON THAILAND’ 2017  จัดขึ้นวันที่ 17-20 พฤษภาคม 2560 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ในโอกาสนี้ บริษัท กรีนเวิลด์ พับลิเคชั่น จํากัด ในฐานะผู้ผลิตนิตยสารอุตสาหกรรมรายเดือนชั้นนำ Modern Manufacturing, MM Machine Tools & Metalworking, Directory of Thailand Process & Chemicals Industries หนังสือเล่มแรกและเล่มเดียวที่รวบรวมข้อมูลธุรกิจในอุตสาหกรรมด้าน Process & Chemicals ของประเทศไทย และ www.Factoryeasy.com ‘ตลาดออนไลน์ ซื้อ-ขายสินค้าอุตสาหกรรม’ ได้ร่วมออกบูธในงาน INTERMACH 2017 ซึ่งมีผู้เข้าร่วมชมงาน ให้ความสนใจในการลงทะเบียนเป็นสมาชิกในเว็บไซต์และรับนิตยสารฟรีครั้งนี้เป็นอย่างมาก พร้อมทั้งมีกิจกรรมให้ผู้มาร่วมงานเล่นเกมลุ้นรับของรางวัลในบูธมากมาย

Read more

‘The Next Engineer Forum 2017’ จากพี่สู่น้อง… เตรียมความพร้อมวิศวกรก่อนเข้าสู่สนามอาชีพมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

‘The Next Engineer Forum 2017’ จากพี่สู่น้อง… เตรียมความพร้อมวิศวกรก่อนเข้าสู่สนามอาชีพมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

บริษัท กรีนเวิลด์ พับลิเคชั่น จํากัด ในฐานะผู้ผลิตนิตยสารอุตสาหกรรมรายเดือนชั้นนำ Modern Manufacturing และ MM Machine Tools & Metalworking และผู้จัดงาน Thailand Industrial Forum ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร โดยมี รศ.ดร.อธิคม ฤกษ์บุตร รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานเปิดงาน ‘The Next Engineer Forum 2017’  จัดขึ้นในวันที่ 4 เมษายน 2560 ณ พิพิธภัณฑ์ Mahanakorn The Museum of Arts and Technology เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้องกลุ่มภาควิชาชีพวิศวกรรมงานนี้จัดขึ้นภายใต้จุดประสงค์สำคัญคือเพื่อส่งเสริมนิสิต นักศึกษา ให้มีความพร้อมก่อนการเข้าสู่ชีวิตการทํางานจริง พร้อมทั้งเป็นการจุดประกายเป้าหมายและทิศทางการเลือกอาชีพและยังเป็นเวทีพบปะแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างผู้มีประสบการณ์ ซึ่งมีนิสิตนักศึกษาในกลุ่มภาควิชาวิศวกรรมให้ความสนใจเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก Read more

‘The Next Engineer Forum 2017’ จากพี่สู่น้อง… เตรียมความพร้อมวิศวกรก่อนเข้าสู่สนามอาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

‘The Next Engineer Forum 2017’ จากพี่สู่น้อง… เตรียมความพร้อมวิศวกรก่อนเข้าสู่สนามอาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

บริษัท กรีนเวิลด์ พับลิเคชั่น จํากัด ในฐานะผู้ผลิตนิตยสารอุตสาหกรรมรายเดือนชั้นนำ Modern Manufacturing และ MM Machine Tools & Metalworking และผู้จัดงาน Thailand Industrial Forum ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยมี คุณสุปรียา อ่อนอิงนอน เลขานุการคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานเปิดงาน The Next Engineer Forum 2017’  จัดขึ้นในวันที่ 20 มีนาคม 2560 ห้องประชุมชั้น 3 อาคารเรียนรวม 4 คณะ วิศวกรรมศาสตร์ เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้องกลุ่มภาควิชาชีพวิศวกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่การทํางานในชีวิตจริง งานนี้จัดขึ้นโดยมีจุดประสงค์สำคัญ คือ เพื่อส่งเสริมนิสิต นักศึกษา ให้มีความพร้อมก่อนการเข้าสู่ชีวิตการทํางานจริงจุดประกายเป้าหมายและทิศทางการเลือกอาชีพและยังเป็นเวทีพบปะแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างผู้มีประสบการณ์ ซึ่งมีนิสิตนักศึกษาในกลุ่มภาควิชาวิศวกรรมจำนวนมากให้ความสนใจเข้าร่วมงาน

Read more

ภาพบรรยากาศงานสัมมนาModern Manufacturing Forum 2017 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2560 ณ พัฒนากอล์ฟคลับแอนด์รีสอร์ท จ.ชลบุรี

ภาพบรรยากาศงานสัมมนาModern Manufacturing Forum  2017 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2560 ณ พัฒนากอล์ฟคลับแอนด์รีสอร์ท จ.ชลบุรี

จากการที่บริษัท กรีนเวิลด์ พับลิเคชั่น จำกัด  ผู้ผลิตนิตยสารอุตสาหกรรม Modern Manufacturing, MM Machine Tools & Metal Working  ได้จัดงาน  Modern Manufacturing Forum 2017 ขึ้น Read more