งาน สถาปนิก 61 | Architect ’18

งาน สถาปนิก 61 | Architect ’18

บรรยากาศบูธ Thailand Builders Directory ในงานสถาปนิก’61 / Architect’18 ปีนี้เราเน้นประชาสัมพันธ์การใช้งานเว็บไซค์ และเพิ่มช่องทางการสื่อสารผ่านทาง Facebook Fan Page: Thailand Builders Society ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น ซึ่งตลอดงานตั้งแต่วันที่  1-6 พฤษภาคม 2561 ซึ่งบูธของเราได้รับความสนใจเยี่ยมชม และร่วมกิจกรรมต่างๆมากมาย

Read more