‘อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน’ กับดักกระแส หรืออนาคตที่สดใส ?

‘อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน’ กับดักกระแส หรืออนาคตที่สดใส ?

ทันทีที่ ‘อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน’ ได้เริ่มเข้ามามีบทบาทในอุตสาหกรรมการผลิตของไทย ก็จุดประกายให้ผู้ประกอบการไทยที่มีศักยภาพปรับแนวคิดในการดำเนินธุรกิจ เตรียมขยายสายการผลิตรองรับกระแสอุตสาหกรรมคลื่นลูกใหม่ Read more