งานครบรอบ 20 ปี สถาบันไทย-เยอรมัน ดันอุตสาหกรรมไทยสู่ 4.0

งานครบรอบ 20 ปี สถาบันไทย-เยอรมัน ดันอุตสาหกรรมไทยสู่ 4.0

ตอกย้ำบทบาทสถาบันไทย-เยอรมัน (TGI) ต่อภาคอุตสาหกรรม กับวาระครบรอบ 20 ปี ซึ่งเมื่อวันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ในงานฉลองครบรอบ 20 ปี สถาบันไทย-เยอรมัน “Evolving to the Industry 4.0” วิวัฒนาการสู่อนาคต ณ สถาบันไทย-เยอรมัน นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ชลบุรี นอกจากจะเป็นงานฉลองก้าวแห่งความสำเร็จของสถาบันไทย-เยอรมันแล้ว ภายในงานยังมีกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมมากมาย อาทิ การสัมนาให้ความรู้แก่ภาคอุตสาหกรรม การจัดแสดงระบบหุ่นยนต์อัตโนมัติ ระบบตรวจสอบเครื่องจักรออนไลน์ และระบบโรงงานผลิต 4.0 (Smart Factory) เป็นต้น  Read more