งาน “โครงการพลังงานและเทคโนโลยีที่ยั่งยืนแห่งเอเชีย 2560” (Sustainable Energy & Technology Asia 2017 (SETA 2017)

งาน “โครงการพลังงานและเทคโนโลยีที่ยั่งยืนแห่งเอเชีย 2560” (Sustainable Energy & Technology Asia 2017 (SETA 2017)

บริษัท กรีนเวิลด์ พับลิเคชั่น จำกัด ได้นำนิตยสารอุตสาหกรรม Modern Manufacturing และ MM Machine Tools & Metalworking เข้าร่วมออกบูธเพื่อแจกจ่ายในงานประชุมวิชาการและนิทรรศการนานาชาติ “โครงการพลังงานและเทคโนโลยีที่ยั่งยืนแห่งเอเชีย 2560” หรือ “SETA 2017”ภายใต้ธีม “Towards A Low-Carbon Society”จัดโดย กระทรวงพลังงาน ร่วมกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมด้วย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงคมนาคม และ กรุงเทพมหานคร ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา เมื่อวันที่ 8-10 มีนาคม 2560 ทั้งนี้ นิตยสารดังกล่าวได้รับความสนใจจากผู้เข้ามาร่วมชมงานเป็นอย่างมาก

Read more