ภาพบรรยากาศงานสัมมนา FAIFA Forum 2017 ณ โรงแรม กรุงศีริเวอร์ จ. พระนครศรีอยุธยา

ภาพบรรยากาศงานสัมมนา FAIFA Forum 2017  ณ โรงแรม กรุงศีริเวอร์ จ. พระนครศรีอยุธยา

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560  ที่ผ่านมา ณ โรงแรม กรุงศีริเวอร์ จ. พระนครศรีอยุธยา กรีนเวิลด์ พับลิเคชั่น จำกัด  ผู้ผลิตนิตยสารอุตสาหกรรม Modern Manufacturing, MM Machine Tools & Metal Working  ได้จัดงาน  FAIFA  Forum 2017 ขึ้น

Read more