ภาพบรรยากาศงานสัมมนา Japanese Advanced Technology for Packaged Boiler

ภาพบรรยากาศงานสัมมนา Japanese Advanced Technology for Packaged Boiler

ผ่านพ้นไปด้วยดี กับงานสัมมนา Japanese Advanced Technology for Packaged Boiler เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา ณ โรงแรม ดุสิต ปริ๊นเซส ศรีนครินทร์ Read more