ภาพบรรยากาศงาน FaiFa Forum 2016 ณ โรงแรมสีมาธานี จ.นครราชสีมา

ภาพบรรยากาศงาน FaiFa Forum 2016 ณ โรงแรมสีมาธานี จ.นครราชสีมา

ผ่านไปแล้วกับการสัมมนาในหัวข้อ การทดสอบมาตรฐานไฟฟ้า, การจัดการระบบไฟฟ้าเพื่อการลดต้นทุนการใช้พลังงาน,ระบบไฟฟ้าในยุค Industry 4.0 และแนวทางการบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า เพื่อรองรับ Industry 4.0  ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรมสีมาธานี จ.นครราชสีมา  Read more