ภาพบรรยากาศงานสัมมนา Food Processing Forum 2017 กรุงเทพมหานครฯ

ภาพบรรยากาศงานสัมมนา Food Processing Forum 2017 กรุงเทพมหานครฯ

ผู้ผลิตนิตยสารอุตสาหกรรม Modern Manufacturing ,MM Machine Tools & Metalworking   ได้จัดงาน Food Processing Forum 2017 ขึ้น เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา

Read more