ภาพบรรยากาศงานสัมมนา Automation Control Forum 2017 วันที่ 29 สิงหาคม 2017 จ.ปราจีนบุรี

ภาพบรรยากาศงานสัมมนา Automation Control Forum 2017 วันที่ 29 สิงหาคม 2017  จ.ปราจีนบุรี

จากการที่บริษัท กรีนเวิลด์ พับลิเคชั่น จำกัด  ผู้ผลิตนิตยสารอุตสาหกรรม Modern Manufacturing ,MM Machine Tools & Metalworking   ได้จัดงาน  Automation & Control Forum 2017 Read more