ภาพบรรยากาศงานสัมมนา Modern Manufacturing Forum 2017 วันที่ 14 มิถุนายน 2560 จ.ขอนแก่น

ภาพบรรยากาศงานสัมมนา Modern Manufacturing Forum 2017 วันที่ 14 มิถุนายน 2560  จ.ขอนแก่น

ภาพบรรยากาศงานสัมมนาและแสดงสินค้าอุตสาหกรรม Modern Manufacturing Forum 2017  ณ โรงแรม อวานี จ.ขอนแก่น ที่ผ่านมา Read more