บรรยากาศงานสัมมนา Automation & Control Forum 2016 ณ เดอะไทด์ รีสอร์ท จ.ชลบุรี

บรรยากาศงานสัมมนา Automation & Control Forum 2016 ณ เดอะไทด์ รีสอร์ท จ.ชลบุรี

ภาพบรรยากาศงานสัมมนา Automation &  Control Forum 2016 ณ เดอะไทด์ รีสอร์ท จ.ชลบุรี ที่ผ่านมา ซึ่งจัดขึ้นโดยบริษัท กรีนเวิลด์ พับลิเคชั่น จำกัด ผู้ผลิตนิตยสารอุตสาหกรรม Modern Manufacturing, MM Machine Tools & Metal Working   

Read more

ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา Automation Control Forum 2016

ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา Automation  Control Forum 2016

ด้วยบริษัท กรีนเวิลด์ มีเดีย (ไทยแลนด์) จำกัด  ผู้ผลิตนิตยสารอุตสาหกรรม MM Machine Tools & Metalworking  ร่วมกับ สถาบันไทย-เยอรมัน จะจัดงาน Automation & Control Forum 2016  ขึ้นในวันที่ 7 มิถุนายน 2559 ณ เดอะ ไทด์ รีสอร์ท จ. ชลบุรี

Read more

Automation & Control Forum 2015 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จ.อยุธยา

Automation & Control Forum 2015 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จ.อยุธยา

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2558 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์  จ.อยุธยา    บริษัท กรีนเวิลด์ พับลิเคชั่น จำกัด  ผู้ผลิตนิตยสารอุตสาหกรรม Modern Manufacturing, MM Machine Tools & Metalworking  ร่วมกับ สถาบันไทยเยอรมัน จัดงาน  Automation & Control Forum 2015   ซึ่งมีการสัมมนาเผยแพร่ความรู้ทางด้านการผลิตด้วยระบบอัตโนมัติ ในหัวข้อ การประยุกต์ใช้หุ่นยนต์อุตสาหกรรมขนาดเล็กทำงานร่วมกับคน เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และเชี่ยวชาญในด้านระบบอัตโนมัติ เสริมสร้างเติมเต็มความรู้ในแนวทางการผลิตอัตโนมัติ  การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตด้วยระบบอัตโนมัติ สร้างแนวคิด นำเสนอเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆไปยังกลุ่มผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ให้เกิดการพัฒนาและมีศักยภาพในการแข่งขันเพิ่มมากขึ้น

Read more