You are here: Home > BMAM Expo Asia 2016

BMAM Expo Asia 2016

BMAM Expo Asia 2016

งานแสดงสินค้าและการประชุมสัมมนาด้านการบำรุงรักษาอาคาร และการบริหารจัดการทรัพยากรอาคารแห่งเอเชีย  ครั้งที่ 9 มีการแสดงสินค้าและบริการที่ทันสมัย การจัดงานครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมงาน จากภาคส่วนอุตสาหกรรมก่อสร้างและการจัดการอาคาร ระหว่างวันที่ 21 ถึง 23 กันยายน 2559 ณ อาคาร 6 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็คเมืองทองธานี

Read more