You are here: Home > BMAM Expo Asia 2017

BMAM & Expo Asia 2017

BMAM & Expo Asia 2017

BMAM Expo Asia 2017 งานแสดงสินค้าและการประชุมสัมมนา  การบริหารจัดการทรัพยากรอาคารแห่งเอเชีย  ครั้งที่ 10 ที่รวบรวมเทคโนโลยีและบริการล่าสุด ด้านการบริหารทรัพยากรอาคาร การก่อสร้าง การต่อเติมอาคารเขียวมาจัดแสดงอย่างครบวงจร ระหว่างวันที่ 20 ถึง 22 กันยายน 2560 ณ อาคาร 6 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็คเมืองทองธานี

Read more