You are here: Home > BMAM

BMAM & Expo Asia 2017

BMAM & Expo Asia 2017

BMAM Expo Asia 2017 งานแสดงสินค้าและการประชุมสัมมนา  การบริหารจัดการทรัพยากรอาคารแห่งเอเชีย  ครั้งที่ 10 ที่รวบรวมเทคโนโลยีและบริการล่าสุด ด้านการบริหารทรัพยากรอาคาร การก่อสร้าง การต่อเติมอาคารเขียวมาจัดแสดงอย่างครบวงจร ระหว่างวันที่ 20 ถึง 22 กันยายน 2560 ณ อาคาร 6 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็คเมืองทองธานี

Read more

BMAM Expo Asia 2016

BMAM Expo Asia 2016

งานแสดงสินค้าและการประชุมสัมมนาด้านการบำรุงรักษาอาคาร และการบริหารจัดการทรัพยากรอาคารแห่งเอเชีย  ครั้งที่ 9 มีการแสดงสินค้าและบริการที่ทันสมัย การจัดงานครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมงาน จากภาคส่วนอุตสาหกรรมก่อสร้างและการจัดการอาคาร ระหว่างวันที่ 21 ถึง 23 กันยายน 2559 ณ อาคาร 6 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็คเมืองทองธานี

Read more