You are here: Home > Faifa Forum 2016

ภาพบรรยากาศงาน FaiFa Forum 2016 ณ โรงแรมสีมาธานี จ.นครราชสีมา

ภาพบรรยากาศงาน FaiFa Forum 2016 ณ โรงแรมสีมาธานี จ.นครราชสีมา

ผ่านไปแล้วกับการสัมมนาในหัวข้อ การทดสอบมาตรฐานไฟฟ้า, การจัดการระบบไฟฟ้าเพื่อการลดต้นทุนการใช้พลังงาน,ระบบไฟฟ้าในยุค Industry 4.0 และแนวทางการบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า เพื่อรองรับ Industry 4.0  ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรมสีมาธานี จ.นครราชสีมา  Read more

ขอเชิญเข้าร่วมงาน FaiFa Forum 10 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรมสีมาธานี จ.นครราชสีมา

ขอเชิญเข้าร่วมงาน FaiFa Forum 10 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรมสีมาธานี จ.นครราชสีมา

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานสัมมนา FaiFa Forum 2016 Read more

ภาพบรรยากาศงาน FaiFa Forum 2016 ณ สถาบันไทยเยอรมัน จ.ชลบุรี

ภาพบรรยากาศงาน FaiFa Forum 2016 ณ สถาบันไทยเยอรมัน จ.ชลบุรี

ผ่านไปด้วยดีสำหรับงานสัมมนา FaiFa Forum 2016 ในหัวข้อ การทดสอบมาตรฐานไฟฟ้า, การจัดการระบบไฟฟ้าเพื่อการลดต้นทุนการใช้พลังงาน,ระบบไฟฟ้าในยุค Industry 4.0 และแนวทางการบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า เพื่อรองรับ Industry 4.0  เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2559 ณ สถาบันไทยเยอรมัน จ.ชลบุรี ที่ผ่านมา

Read more