You are here: Home > FHT2017

FOOD & HOTEL THAILAND 2017

FOOD & HOTEL THAILAND 2017

งานฟู้ดแอนด์โฮเทล ไทยแลนด์  2017  (Food & Hotel Thailand 2017)  เป็นงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมอาหารและบริการพรีเมี่ยมระดับนานาชาติที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ซึ่งการจัดงานครั้งนี้เป็นการฉลองครบรอบ 25 ปีของการจัดงาน โดยได้รับการสนับสนุนการจัดงานจากภาครัฐและเอกชนในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว อาหาร โรงแรม ทั้งไทยและต่างประเทศกว่า 25 องค์กร อาทิ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สมาคมโรงแรมไทย สมาคมร้านอาหาร สมาคมเชฟประเทศไทย ฯลฯ ทำให้การจัดงานมีความยิ่งใหญ่กว่าทุกครั้งที่ผ่านมา งานFood & Hotel Thailand 2017  จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-9 กันยายน 2560 ณ ศูนย์นิทรรศการและประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ  Read more