งานประชุมสมาชิกสมาคมโรงแรม ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560

งานประชุมสมาชิกสมาคมโรงแรม ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560

นิตยสาร Thai Hotels & Travel Magazine ,Asia Horeca และ Thailand Covention & Exhibition Directory ร่วมออกบูธงานประชุมสมาชิกสมาคมโรงแรม ประจำเดือนพฤศจิกายน เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560     ณ โรงแรมเจ้าพระยา ปาร์คกรุงเทพฯ ได้รับความสนใจจากผู้ร่วมประชุมเป็นอย่างมาก

Read more

งานสัมมนาส่งเสริมการเรียนรู้และแบ่งปันการพัฒนาอย่างยั่งยืน ของธุรกิจโรงแรม สู่อนาคตที่มั่นคง

งานสัมมนาส่งเสริมการเรียนรู้และแบ่งปันการพัฒนาอย่างยั่งยืน ของธุรกิจโรงแรม สู่อนาคตที่มั่นคง

นิตยสาร Thai Hotels & Travel Magazine ,Asia Horeca และ Thailand Covention & Exhibition Directory ร่วมออกบูธงานสัมมนาส่งเสริมการเรียนรู้และแบ่งปันในเรื่องการ พัฒนาอย่างยั่งยืนของธุรกิจโรงแรม สู่อนาคตที่มั่นคง จัดโดยสมาคมโรงแรมไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผูเ้ข้าร่วมสัมมนามีความรู้ความเข้าใจถึงความหมาย และแนวโน้มของการพัฒนาอย่างยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจโรงแรม การมีส่วนร่วมกับชุมชนอย่างสร้างสรรค์ รวมถึงต้องการให้ทราบว่าทำไมการพัฒนาอย่างยั่งยืนจึงสำคัญต่อการเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันในธุรกิจโรงแรม

Read more

IT & CMA and CTW Asia-Pacific 2017

IT & CMA and CTW Asia-Pacific 2017

26 to 28 September | Bangkok Convention Centre at CentralWorld, Bangkok, Thailand Incentive Travel & Conventions, Meetings Asia (IT&CMA) and Corporate Travel World (CTW) Asia-Pacific is Asia-Pacific’s Only Doublebill Event in MICE and Corporate Travel.

Read more

FOOD & HOTEL THAILAND 2017

FOOD & HOTEL THAILAND 2017

งานฟู้ดแอนด์โฮเทล ไทยแลนด์  2017  (Food & Hotel Thailand 2017)  เป็นงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมอาหารและบริการพรีเมี่ยมระดับนานาชาติที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ซึ่งการจัดงานครั้งนี้เป็นการฉลองครบรอบ 25 ปีของการจัดงาน โดยได้รับการสนับสนุนการจัดงานจากภาครัฐและเอกชนในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว อาหาร โรงแรม ทั้งไทยและต่างประเทศกว่า 25 องค์กร อาทิ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สมาคมโรงแรมไทย สมาคมร้านอาหาร สมาคมเชฟประเทศไทย ฯลฯ ทำให้การจัดงานมีความยิ่งใหญ่กว่าทุกครั้งที่ผ่านมา งานFood & Hotel Thailand 2017  จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-9 กันยายน 2560 ณ ศูนย์นิทรรศการและประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ  Read more

Thailand LAB International 2017

Thailand LAB International 2017

ไทยแลนด์ แล็บ อินเตอร์เนชั่นแนล 2017 ก้าวสู่ศูนย์กลางการค้าเทคโนโลยีห้องปฏิบัติการอาเซียน ขนสุดยอดนวัตกรรมและเครื่องมือล่าสุดเปิดตัวกว่า 1,300 แบรนด์ จาก 330 บริษัทจากทั่วโลก มั่นใจตลาดการลงทุนกลุ่มเครื่องมือแล็บ โตขึ้นกว่า 2,500 ล้านบาท

Read more

Auto Parts Tech Day 2017

Auto Parts Tech Day 2017

Directory of Thailand Auto Parts Testing and Testing Equipment Services ได้มีโอกาสเข้าร่วมงาน Auto Parts Tech Day 2017 ซึ่งจัดโดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใต้แนวคิด “ชิ้นส่วนยานยนต์และอุตสาหกรรมอนาคต: อากาศยาน ยานยนต์ไฟฟ้า และระบบอัจฉริยะ” ระหว่างวันที่ 9-10 สิงหาคม 2560 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ปทุมธานี

Read more