You are here: Home > Greenworld

THAIFEX – World of Food Asia 2018

THAIFEX – World of Food Asia 2018

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศจับมือหอการค้าไทย และโคโลญเมสเซ่ ประเทศเยอรมนี จัดงาน THAIFEX – World of Food Asia 2018 ในวันที่ 29 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน ที่ผ่านมา ดึงผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารร่วมออกงาน คึกคักกว่า 2,500 ราย จาก 40 ประเทศทั่วโลกเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ ขยายวันเจรจาธุรกิจ เพิ่มพื้นที่จัดงานกว่า 1 แสนตร.ม. มั่นใจไทยยังครองแชมป์ผู้จัดงานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่มนานาชาติที่ใหญ่ และครบวงจรที่สุดในเอเชีย

Read more

งาน สถาปนิก 61 | Architect ’18

งาน สถาปนิก 61 | Architect ’18

บรรยากาศบูธ Thailand Builders Directory ในงานสถาปนิก’61 / Architect’18 ปีนี้เราเน้นประชาสัมพันธ์การใช้งานเว็บไซค์ และเพิ่มช่องทางการสื่อสารผ่านทาง Facebook Fan Page: Thailand Builders Society ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น ซึ่งตลอดงานตั้งแต่วันที่  1-6 พฤษภาคม 2561 ซึ่งบูธของเราได้รับความสนใจเยี่ยมชม และร่วมกิจกรรมต่างๆมากมาย

Read more

ภาพบรรยากาศงานสัมมนา Automation Control Forum 2017 วันที่ 29 สิงหาคม 2017 จ.ปราจีนบุรี

ภาพบรรยากาศงานสัมมนา Automation Control Forum 2017 วันที่ 29 สิงหาคม 2017  จ.ปราจีนบุรี

จากการที่บริษัท กรีนเวิลด์ พับลิเคชั่น จำกัด  ผู้ผลิตนิตยสารอุตสาหกรรม Modern Manufacturing ,MM Machine Tools & Metalworking   ได้จัดงาน  Automation & Control Forum 2017 Read more

ภาพบรรยากาศงานสัมมนา Modern Manufacturing & Maintenance Forum 2017 จ.ระยอง

ภาพบรรยากาศงานสัมมนา Modern Manufacturing & Maintenance Forum 2017 จ.ระยอง

ภาพบรรยากาศงานสัมมนาและแสดงสินค้าอุตสาหกรรม Modern Manufacturing & Maintenance Forum 2017  จ.ระยอง ที่ผ่านมา Read more

บรรยากาศงานสัมมนา Maintenance Forum 2017 จ. อยุธยา

บรรยากาศงานสัมมนา Maintenance Forum 2017 จ. อยุธยา

จากการที่บริษัท กรีนเวิลด์ พับลิเคชั่น จำกัดผู้ผลิตนิตยสารอุตสาหกรรม Modern Manufacturing, MM Machine Tools & Metal Workingได้จัดงาน Maintenance Forum 2017 ขึ้น Read more

ภาพบรรยากาศงานสัมมนา Modern Manufacturing Forum 2017 จ.อยุธยา

ภาพบรรยากาศงานสัมมนา Modern Manufacturing Forum 2017  จ.อยุธยา

ภาพบรรยากาศงานสัมมนาและแสดงสินค้าอุตสาหกรรม Modern Manufacturing Forum 2017  ณ โรงแรม กรุงศรีริเวอร์ จ.อยุธยา ที่ผ่านมา Read more