ขอเชิญร่วมงาน Industrial Technology Forum 2015 ณ จ.อยุธยา

ขอเชิญร่วมงาน Industrial Technology Forum 2015 ณ จ.อยุธยา

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมชมงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรม Industrial Technology Forum 2015 และร่วมเข้าฟังสัมมนาในหัวข้อ Productivity Measurement (การวัดการเพิ่มผลิตภาพการผลิต) ในวันที่ 15 กันยายน  2558 เวลา 08.00 -16.30 น. ณ ห้องประชุมกรุงศรี 1 โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จ.อยุธยา Read more