บรรยากาศงาน สัมมนา Industrial Technology Forum 2016 20 ตุลาคม 2559 ณ พัฒนากอล์ฟคลับ แอนด์ รีสอร์ท จ.ชลบุรี

บรรยากาศงาน สัมมนา Industrial Technology Forum 2016 20 ตุลาคม 2559 ณ พัฒนากอล์ฟคลับ แอนด์ รีสอร์ท จ.ชลบุรี

จากที่บริษัท กรีนเวิลด์ พับลิเคชั่น จำกัด ผู้ผลิตนิตยสารอุตสาหกรรมรายเดือน Modern Manufacturing, นิตยสาร MM Machine Tools & Metal Working ร่วมกับ บริษัท ที เค เค คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้จัดงานสัมมนา Industrial Technology Forum 2016 ขึ้น

Read more

บรรยากาศงานสัมมนาและงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรม Industrial Technology Forum 2016

บรรยากาศงานสัมมนาและงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรม Industrial Technology Forum 2016

บรรยากาศงานสัมมนาและงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรม Industrial Technology Forum 2016 ซึ่งเป็นการสัมมนาในหัวข้อ การบำรุงรักษาอย่างไรให้ได้ กำไรสูงสุดในยุค Industrials4.0 ในวันที่ 16 มิถุนายน 2559 เวลา 08.00 -16.30 น. ณ พัฒนากอล์ฟคลับ แอนด์ รีสอร์ท จ.ชลบุรี ที่จัดขึ้นโดย บริษัท กรีนเวิลด์ พับลิเคชั่น จำกัด ผู้ผลิตนิตยสารอุตสาหกรรมรายเดือน Modern Manufacturing, นิตยสาร MM Machine Tools & Metal Working ร่วมกับ บริษัท ที เค เค คอร์ปอเรชั่น จำกัด

Read more

ขอเชิญเข้าร่วมชมงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรม Industrial Technology Forum 2016

ขอเชิญเข้าร่วมชมงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรม Industrial Technology Forum 2016

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมชมงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรม Industrial Technology Forum 2016 และร่วมเข้าฟังการสัมมนาในหัวข้อ การบำรุงรักษาอย่างไรให้ได้ กำไรสูงสุดในยุค Read more

ขอเชิญร่วมงาน Industrial Technology Forum 2015 ณ จ.อยุธยา

ขอเชิญร่วมงาน Industrial Technology Forum 2015 ณ จ.อยุธยา

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมชมงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรม Industrial Technology Forum 2015 และร่วมเข้าฟังสัมมนาในหัวข้อ Productivity Measurement (การวัดการเพิ่มผลิตภาพการผลิต) ในวันที่ 15 กันยายน  2558 เวลา 08.00 -16.30 น. ณ ห้องประชุมกรุงศรี 1 โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จ.อยุธยา Read more