ภาพบรรยากาศงานสัมมนา Modern Manufacturing Forum 2016 และงาน Maintenance Forum 2016 ณ โรงแรมเดอะไทด์ รีสอร์ท จ.ชลบุรี

ภาพบรรยากาศงานสัมมนา Modern Manufacturing Forum 2016 และงาน Maintenance Forum 2016    ณ โรงแรมเดอะไทด์ รีสอร์ท จ.ชลบุรี

จาการที่บริษัท กรีนเวิลด์ พับลิเคชั่น จำกัด  ผู้ผลิตนิตยสารอุตสาหกรรม Modern Manufacturing, MM Machine Tools & Metal Working  ได้จัดงาน  Modern Manufacturing Forum 2016 และงาน Maintenance Forum 2016 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2559 ซึ่งเป็นงานสัมมนาและงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรม ขึ้น

Read more

ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา Modern Manufacturing Forum 2016 และงาน Maintenance Forum 2016 ณ โรงแรมเดอะไทด์ รีสอร์ท จ.ชลบุรี

ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา Modern Manufacturing Forum 2016 และงาน Maintenance Forum 2016    ณ โรงแรมเดอะไทด์ รีสอร์ท จ.ชลบุรี

ด้วยบริษัท กรีนเวิลด์ พับลิเคชั่น จำกัด  ผู้ผลิตนิตยสารอุตสาหกรรม Modern Manufacturing, MM Machine Tools & Metal Working  จะจัดงาน  Modern Manufacturing Forum 2016 และงาน Maintenance Forum 2016  ซึ่งเป็นงานสัมมนาและงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรม ขึ้น

Read more

ภาพบรรยากาศงานสัมมนา Maintenance Forum 2016 ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ จ.ระยอง

ภาพบรรยากาศงานสัมมนา  Maintenance Forum 2016  ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ จ.ระยอง

จากการที่บริษัท กรีนเวิลด์ พับลิเคชั่น จำกัด  ผู้ผลิตนิตยสารอุตสาหกรรม Modern Manufacturing, MM Machine Tools & Metal Working  ได้จัดงาน  Maintenance Forum 2016  ซึ่งเป็นงานสัมมนาและงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมขึ้น  Read more

ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา Modern Manufacturing Forum 2016 และงาน Maintenance Forum 2016 ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ จ.ระยอง

ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา Modern Manufacturing Forum 2016 และงาน Maintenance Forum 2016  ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ จ.ระยอง

ด้วยบริษัท กรีนเวิลด์ พับลิเคชั่น จำกัด  ผู้ผลิตนิตยสารอุตสาหกรรม Modern Manufacturing, MM Machine Tools & Metal Working  จะจัดงาน  Modern Manufacturing Forum 2016 และงาน Maintenance Forum 2016  ซึ่งเป็นงานสัมมนาและงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรม ขึ้น Read more

Maintenance Forum 2016 ณ ทวาราวดี รีสอร์ท จ.ปราจีนบุรี

Maintenance Forum 2016  ณ ทวาราวดี รีสอร์ท จ.ปราจีนบุรี

งาน  Maintenance Forum 2016 ที่ผ่านมา ซึ่งจัดขึ้นโดยบริษัท กรีนเวิลด์ พับลิเคชั่น จำกัด  ผู้ผลิตนิตยสารอุตสาหกรรม Modern Manufacturing, MM Machine Tools & Metal Working    ซึ่งเป็นงานสัมมนาและงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมสำหรับงานซ่อมบำรุง Read more