ภาพบรรยากาศงานสัมมนา Modern Manufacturing & Maintenance Forum 2017 จ.ระยอง

ภาพบรรยากาศงานสัมมนา Modern Manufacturing & Maintenance Forum 2017 จ.ระยอง

ภาพบรรยากาศงานสัมมนาและแสดงสินค้าอุตสาหกรรม Modern Manufacturing & Maintenance Forum 2017  จ.ระยอง ที่ผ่านมา Read more

บรรยากาศงานสัมมนา Maintenance Forum 2017 จ. อยุธยา

บรรยากาศงานสัมมนา Maintenance Forum 2017 จ. อยุธยา

จากการที่บริษัท กรีนเวิลด์ พับลิเคชั่น จำกัดผู้ผลิตนิตยสารอุตสาหกรรม Modern Manufacturing, MM Machine Tools & Metal Workingได้จัดงาน Maintenance Forum 2017 ขึ้น Read more

บรรยากาศงานสัมมนา Maintenance Forum 2017 จ. ปราจีนบุรี

บรรยากาศงานสัมมนา Maintenance Forum 2017 จ. ปราจีนบุรี

จากการที่บริษัท กรีนเวิลด์ พับลิเคชั่น จำกัดผู้ผลิตนิตยสารอุตสาหกรรม Modern Manufacturing, MM Machine Tools & Metal Workingได้จัดงาน Maintenance Forum 2017 ขึ้น Read more

บรรยากาศงาน สัมมนา Modern Manufacturing Forum & Maintenance Forum 2017 ณ โรงแรมเมเปิล จ.กรุงเทพ วันที่ 25-26 มกราคม 2560

บรรยากาศงาน สัมมนา  Modern Manufacturing Forum & Maintenance Forum 2017 ณ โรงแรมเมเปิล  จ.กรุงเทพ วันที่ 25-26 มกราคม 2560

จากที่บริษัท กรีนเวิลด์ พับลิเคชั่น จำกัด  ผู้ผลิตนิตยสารอุตสาหกรรม Modern Manufacturing, MM Machine Tools & Metal Working  ได้จัดงาน  Modern Manufacturing Forum 2017 และ Maintenance Forum 2017  Read more

ขอเชิญพบกับการสัมมนาดี มีคุณภาพ Modern Manufacturing Forum & Maintenance Forum 2017 ในวันที่ 25-26 มกราคม 2560 ณ โรงแรมเมเปิล จ.กรุงเทพมหานคร

ขอเชิญพบกับการสัมมนาดี มีคุณภาพ Modern Manufacturing Forum & Maintenance Forum 2017 ในวันที่ 25-26 มกราคม 2560 ณ โรงแรมเมเปิล จ.กรุงเทพมหานคร

ด้วยบริษัท กรีนเวิลด์ พับลิเคชั่น จำกัด  ผู้ผลิตนิตยสารอุตสาหกรรม Modern Manufacturing, MM Machine Tools & Metal Working  ได้จัดงาน  Modern Manufacturing Forum 2017 และ Maintenance Forum 2017 ซึ่งเป็นงานสัมมนาและงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรม  โดยจุดประสงค์เพื่อมุ่งเน้นการนำเสนอแนวคิดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องมือและแนวทางในการลดต้นทุนและเพิ่มผลิตภาพ  การพัฒนาบุคลากร การแลกเปลี่ยนความรู้และพร้อมเปิดรับแนวคิดใหม่ๆ จากแหล่งภายนอกองค์กร  และนำมาประยุกต์ใช้กับองค์กรได้อย่างเหมาะสม   ซึ่งจะสามารถตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรม  ที่จะแข่งขันและขยายตัวในอุตสาหกรรมภาคการผลิตของประเทศ  ซึ่งงานสัมมนาในครั้งนี้จัดขึ้น   2 วัน  โดยมีรายละเอียดดังนี้ Read more