มหกรรมนักอุตสาหกรรมสนับสนุนการผลิต “MANUACTURING EXPO 2017” รวมเทคโนโลยี เพื่อเดินหน้าอุตสาหกรรมผลิตยุค 4.0 รองรับเมืองเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก

มหกรรมนักอุตสาหกรรมสนับสนุนการผลิต “MANUACTURING EXPO 2017” รวมเทคโนโลยี เพื่อเดินหน้าอุตสาหกรรมผลิตยุค 4.0 รองรับเมืองเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก

ประสบผลสำเร็จเป็นอย่างมากกับงาน Manufacturing Expo 2017 ซึ่งจัดขึ้นวันที่ 21-24 มิถุนายน 2560 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ในโอกาสนี้ บริษัท กรีนเวิลด์ พับลิเคชั่น จํากัด ในฐานะผู้ผลิตนิตยสารอุตสาหกรรมรายเดือนชั้นนำ Modern Manufacturing, MM Machine Tools & Metalworking, Directory of Thailand Process & Chemicals Industries หนังสือเล่มแรกและเล่มเดียวที่รวบรวมข้อมูลธุรกิจในอุตสาหกรรมด้าน Process & Chemicals ของประเทศไทย และ Thailand Builders Directory คู่มือซื้อ-ขายสินค้าวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง งานรับเหมาเล่มเดียวที่ครบถ้วนสมบูรณ์ที่สุด และ www.Factoryeasy.com ‘ตลาดออนไลน์ ซื้อ-ขายสินค้าอุตสาหกรรม’  ได้ร่วมออกบูธในงาน Manufacturing Expo 2017 ซึ่งทางบริษัทฯ ได้จัดโปรโมชั่น ของรางวัล เพื่อดึงดูดผู้เข้าร่วมชมงานให้มาร่วมกิจกรรมตลอดทั้งวัน ทำให้ได้รับความสนใจในการลงทะเบียนเป็นสมาชิกในเว็บไซต์และรับนิตยสารฟรีครั้งนี้เป็นอย่างมาก

Read more