ขอเชิญร่วมงาน MM Machine Tools & Metalworking Forum 2015 ณ จ.ชลบุรี

ขอเชิญร่วมงาน MM Machine Tools & Metalworking Forum 2015 ณ จ.ชลบุรี

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมชมงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรม MM Machine Tools & Metalworking Forum 2015 และร่วมเข้าฟังสัมมนาเผยแพร่ความรู้ และความเข้าใจในหัวข้อ Quality Improvement Strategy for Machine Tools ในวันที่ 28 ตุลาคม 2558 เวลา 08.30 -16.15 น. ณ เดอะไทด์ รีสอร์ท (ห้อง Pacific 4) จ.ชลบุรี โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมแต่อย่างใด Read more

ขอเชิญร่วมงาน MM Machine Tools & Metalworking Forum 2015 ณ จ.ปราจีนบุรี

ขอเชิญร่วมงาน MM Machine Tools & Metalworking Forum 2015 ณ จ.ปราจีนบุรี

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมชมงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรม MM Machine Tools & Metalworking Forum 2015 และร่วมเข้าฟังสัมมนาเผยแพร่ความรู้ และความเข้าใจในหัวข้อ Quality Improvement Strategy For Machine Tools ในวันที่ 4 สิงหาคม  2558 เวลา 08.00 -16.30 น. ณ ทวาราวดี รีสอร์ท จ.ปราจีนบุรี โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมแต่อย่างใด Read more