METALEX 2017 มหกรรมเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมโลหะการระดับอาเซียน

METALEX 2017 มหกรรมเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมโลหะการระดับอาเซียน

METALEX 2017 มหกรรมเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมโลหะการระดับอาเซียน ภายใต้คอนเซ็ปต์ ครบเครื่องเรื่องโลหะการ พร้อมรองรับยุคอุตสาหกรรม 4.0 พบกับเทคโนโลยีกว่า 10,000 รายการ ทั้งเครื่องจักร เครื่องตรวจวัด และแขนกลที่เชื่อมต่อ IoTทั้งอุตสาหกรรมใหญ่ กลาง และเล็กจัดระหว่างวันที่ 22-25 พฤศจิกายน 2560 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา
Read more

BMAM & Expo Asia 2017

BMAM & Expo Asia 2017

BMAM Expo Asia 2017 งานแสดงสินค้าและการประชุมสัมมนา  การบริหารจัดการทรัพยากรอาคารแห่งเอเชีย  ครั้งที่ 10 ที่รวบรวมเทคโนโลยีและบริการล่าสุด ด้านการบริหารทรัพยากรอาคาร การก่อสร้าง การต่อเติมอาคารเขียวมาจัดแสดงอย่างครบวงจร ระหว่างวันที่ 20 ถึง 22 กันยายน 2560 ณ อาคาร 6 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็คเมืองทองธ