งานสัมมนาและงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรม Modern Manufacturing Forum 2015 จ.ลำพูน

งานสัมมนาและงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรม Modern Manufacturing Forum 2015 จ.ลำพูน

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 ณ โรงแรมลำพูนวิว จ.ลำพูน บริษัท กรีนเวิลด์ พับลิเคชั่น จำกัด ผู้ผลิตนิตยสารอุตสาหกรรม Modern Manufacturing, MM Machine Tools & Metal Working จัดงานสัมมนาและงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรม Modern Manufacturing Forum 2015 ขึ้น Read more

งานสัมมนาและงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรม Modern Manufacturing Forum 2015 จ.ชลบุรี

งานสัมมนาและงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรม Modern Manufacturing Forum 2015 จ.ชลบุรี

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2558 ณ เดอะไทด์รีสอร์ท จ.ชลบุรี บริษัท กรีนเวิลด์ พับลิเคชั่น จำกัด ผู้ผลิตนิตยสารอุตสาหกรรม Modern Manufacturing, MM Machine Tools & Metal Working จัดงานสัมมนาและงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรม Modern Manufacturing Forum และงานสัมมนาและงานแสดงเทคโนโลยีเครื่องจักรกล โลหการและแม่พิมพ์ MM Machine Tools&Metalworking Forum ซึ่งในงานได้รับเกียรติจาก คุณวิศิษฐ์ จารุดุล รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรีมาเปิดงานดังกล่าว Read more

ขอเชิญร่วมงาน Modern Manufacturing Forum 2015 ณ จ.ชลบุรี

ขอเชิญร่วมงาน Modern Manufacturing Forum 2015 ณ จ.ชลบุรี

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมชมงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรม Modern Manufacturing Forum 2015 และร่วมเข้าฟังสัมมนาในหัวข้อ “Boost Up ประสิทธิภาพเครื่องจักรตามแนวทาง TPM” และ หัวข้อ “SO 9001 และ ISO 14001 Version 2015 นำองค์กรสู่ความยั่งยืน” ในวันที่ 28 ตุลาคม 2558 เวลา 08.30 -16.45 น. ณ เดอะไทด์ รีสอร์ท (ห้อง Pacific 1-3) จ.ชลบุรี Read more

ขอเชิญร่วมงาน Modern Manufacturing Forum 2015 ณ จ.นครราชสีมา

ขอเชิญร่วมงาน Modern Manufacturing Forum 2015 ณ จ.นครราชสีมา

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมชมงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรม Modern Manufacturing Forum 2015 และร่วมเข้าฟังสัมมนาในหัวข้อ การพัฒนาหัวหน้างาน Style TWI (Training Within Industrial) และ หัวข้อ Finding Wastes and Losses in Production Process ในวันที่ 30 กันยายน  2558 เวลา 08.00 -16.30 น. ณ โรงแรมสีมาธานี จ.นครราชสีมา โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมแต่อย่างใด Read more

ขอเชิญร่วมงาน Modern Manufacturing Forum 2015 ณ จ.อยุธยา

ขอเชิญร่วมงาน Modern Manufacturing Forum 2015 ณ จ.อยุธยา

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมชมงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรม Modern Manufacturing Forum 2015 และร่วมเข้าฟังสัมมนาในหัวข้อ การพัฒนาหัวหน้างาน Style TWI (Training Within Industrial) และ หัวข้อ Finding Wastes and Losses in Production Process ในวันที่ 25 สิงหาคม  2558 เวลา 08.00 -16.30 น. ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จ.อยุธยา โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมแต่อย่างใด Read more