ภาพบรรยากาศงานสัมมนา Modern Manufacturing & Maintenance Forum 2017 จ.ระยอง

ภาพบรรยากาศงานสัมมนา Modern Manufacturing & Maintenance Forum 2017 จ.ระยอง

ภาพบรรยากาศงานสัมมนาและแสดงสินค้าอุตสาหกรรม Modern Manufacturing & Maintenance Forum 2017  จ.ระยอง ที่ผ่านมา Read more

บรรยากาศงาน สัมมนา Modern Manufacturing Forum 2016 ณ โรงแรมเชียงใหม่ แกรนด์วิว จ.เชียงใหม่ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2559

บรรยากาศงาน สัมมนา  Modern Manufacturing Forum 2016 ณ โรงแรมเชียงใหม่ แกรนด์วิว จ.เชียงใหม่ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2559

จากการที่บริษัท กรีนเวิลด์ พับลิเคชั่น จำกัด ผู้ผลิตนิตยสารอุตสาหรรรม Modern Manufacturing, MM Machine Tools & Metal Working ได้จัดงาน Modern Manufacturing Forum 2016 ขึ้น เมื่อ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2559  ที่ผ่านมา ณ โรงแรมเชียงใหม่ แกรนด์วิว จ.เชียงใหม่  ซึ่งเป็นงานสัมมนาและงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรม Read more

ภาพบรรยากาศงานสัมมนา Modern Manufacturing Forum 2016 และงาน Maintenance Forum 2016 ณ โรงแรมเดอะไทด์ รีสอร์ท จ.ชลบุรี

ภาพบรรยากาศงานสัมมนา Modern Manufacturing Forum 2016 และงาน Maintenance Forum 2016    ณ โรงแรมเดอะไทด์ รีสอร์ท จ.ชลบุรี

จาการที่บริษัท กรีนเวิลด์ พับลิเคชั่น จำกัด  ผู้ผลิตนิตยสารอุตสาหกรรม Modern Manufacturing, MM Machine Tools & Metal Working  ได้จัดงาน  Modern Manufacturing Forum 2016 และงาน Maintenance Forum 2016 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2559 ซึ่งเป็นงานสัมมนาและงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรม ขึ้น

Read more

ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา Modern Manufacturing Forum 2016 และงาน Maintenance Forum 2016 ณ โรงแรมเดอะไทด์ รีสอร์ท จ.ชลบุรี

ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา Modern Manufacturing Forum 2016 และงาน Maintenance Forum 2016    ณ โรงแรมเดอะไทด์ รีสอร์ท จ.ชลบุรี

ด้วยบริษัท กรีนเวิลด์ พับลิเคชั่น จำกัด  ผู้ผลิตนิตยสารอุตสาหกรรม Modern Manufacturing, MM Machine Tools & Metal Working  จะจัดงาน  Modern Manufacturing Forum 2016 และงาน Maintenance Forum 2016  ซึ่งเป็นงานสัมมนาและงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรม ขึ้น

Read more

ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา Modern Manufacturing Forum 2016 และงาน Maintenance Forum 2016 ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ จ.ระยอง

ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา Modern Manufacturing Forum 2016 และงาน Maintenance Forum 2016  ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ จ.ระยอง

ด้วยบริษัท กรีนเวิลด์ พับลิเคชั่น จำกัด  ผู้ผลิตนิตยสารอุตสาหกรรม Modern Manufacturing, MM Machine Tools & Metal Working  จะจัดงาน  Modern Manufacturing Forum 2016 และงาน Maintenance Forum 2016  ซึ่งเป็นงานสัมมนาและงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรม ขึ้น Read more

ภาพบรรยากาศงานสัมมนา Modern Manufacturing Forum 2016 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จ.อยุธยา

ภาพบรรยากาศงานสัมมนา Modern Manufacturing Forum 2016 ณ  โรงแรมกรุงศรีริเวอร์  จ.อยุธยา

จากที่บริษัท กรีนเวิลด์ พับลิเคชั่น จำกัด  ผู้ผลิตนิตยสารอุตสาหกรรม Modern Manufacturing, MM Machine Tools & Metal Working  ได้จัด  Modern Manufacturing Forum 2016  ซึ่งเป็นงานสัมมนาและงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรม Read more