ภาพบรรยากาศงานสัมมนา Modern Manufacturing Forum 2017 จ.ชลบุรี

ภาพบรรยากาศงานสัมมนา Modern Manufacturing  Forum 2017 จ.ชลบุรี

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา บริษัท กรีนเวิลด์ พับลิเคชั่น จำกัด  ได้จัดงาน  Modern Manufacturing Forum 2017  ขึ้น ณ โรงแรม เดอะ ไทด์ รีสอร์ท จ. ชลบุรี Read more

ภาพบรรยากาศงานสัมมนา Modern Manufacturing Forum 2017 จ.อยุธยา

ภาพบรรยากาศงานสัมมนา Modern Manufacturing Forum 2017  จ.อยุธยา

ภาพบรรยากาศงานสัมมนาและแสดงสินค้าอุตสาหกรรม Modern Manufacturing Forum 2017  ณ โรงแรม กรุงศรีริเวอร์ จ.อยุธยา ที่ผ่านมา Read more

ภาพบรรยากาศงานสัมมนา Modern Manufacturing Forum 2017 วันที่ 14 มิถุนายน 2560 จ.ขอนแก่น

ภาพบรรยากาศงานสัมมนา Modern Manufacturing Forum 2017 วันที่ 14 มิถุนายน 2560  จ.ขอนแก่น

ภาพบรรยากาศงานสัมมนาและแสดงสินค้าอุตสาหกรรม Modern Manufacturing Forum 2017  ณ โรงแรม อวานี จ.ขอนแก่น ที่ผ่านมา Read more

ขอเชิญชมภาพงานสัมมนา Modern Manufacturing Forum 2017 จ.สงขลา

ขอเชิญชมภาพงานสัมมนา Modern Manufacturing Forum 2017 จ.สงขลา

ภาพบรรยากาศงานสัมมนาและแสดงสินค้าอุตสาหกรรม Modern Manufacturing Forum 2017 เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา ณ โรงแรม หรรษา เจบี จ.สงขลา

Read more

ภาพบรรยากาศงานสัมมนาModern Manufacturing Forum 2017 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2560 ณ พัฒนากอล์ฟคลับแอนด์รีสอร์ท จ.ชลบุรี

ภาพบรรยากาศงานสัมมนาModern Manufacturing Forum  2017 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2560 ณ พัฒนากอล์ฟคลับแอนด์รีสอร์ท จ.ชลบุรี

จากการที่บริษัท กรีนเวิลด์ พับลิเคชั่น จำกัด  ผู้ผลิตนิตยสารอุตสาหกรรม Modern Manufacturing, MM Machine Tools & Metal Working  ได้จัดงาน  Modern Manufacturing Forum 2017 ขึ้น Read more

ผ่านไปด้วยดีกับการสัมมนา Modern Manufacturing Forum 2017 ณ โรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์ จ.นครปฐม

ผ่านไปด้วยดีกับการสัมมนา Modern Manufacturing Forum 2017 ณ โรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์ จ.นครปฐม

จากที่บริษัท กรีนเวิลด์ พับลิเคชั่น จำกัด  ผู้ผลิตนิตยสารอุตสาหกรรม Modern Manufacturing, MM Machine Tools & Metal Working  ได้ทำการจัดงาน  Modern Manufacturing Forum 2017  ซึ่งเป็นงานสัมมนาและงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมขึ้น เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา

Read more