บรรยากาศงานสัมมนา Modern Manufacturing Forum 2017 จ. ปราจีนบุรี

บรรยากาศงานสัมมนา Modern Manufacturing Forum 2017 จ. ปราจีนบุรี

จากที่บริษัท กรีนเวิลด์ พับลิเคชั่น จำกัด  ได้จัดงาน Modern Manufacturing Forum 2017 ขึ้นซึ่งเป็นงานสัมมนาและงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรม  ณ ทวาราวดี รีสอร์ท จ. ปราจีนบุรี Read more

ภาพบรรยากาศงานสัมมนาModern Manufacturing Forum 2017 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2560 ณ พัฒนากอล์ฟคลับแอนด์รีสอร์ท จ.ชลบุรี

ภาพบรรยากาศงานสัมมนาModern Manufacturing Forum  2017 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2560 ณ พัฒนากอล์ฟคลับแอนด์รีสอร์ท จ.ชลบุรี

จากการที่บริษัท กรีนเวิลด์ พับลิเคชั่น จำกัด  ผู้ผลิตนิตยสารอุตสาหกรรม Modern Manufacturing, MM Machine Tools & Metal Working  ได้จัดงาน  Modern Manufacturing Forum 2017 ขึ้น Read more

ภาพบรรยากาศงานสัมมนา Modern Manufacturing Forum 2016 ณ โรงแรมสีมาธานี จ. นครราชสีมา

ภาพบรรยากาศงานสัมมนา Modern Manufacturing Forum 2016 ณ โรงแรมสีมาธานี จ. นครราชสีมา

ภาพบรรยากาศภายในงาน  Modern Manufacturing Forum 2016 ณ โรงแรมสีมาธานี จ. นครราชสีมา Read more

ภาพบรรยากาศงานสัมมนา Modern Manufacturing Forum 2016 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จ.อยุธยา

ภาพบรรยากาศงานสัมมนา Modern Manufacturing Forum 2016 ณ  โรงแรมกรุงศรีริเวอร์  จ.อยุธยา

จากที่บริษัท กรีนเวิลด์ พับลิเคชั่น จำกัด  ผู้ผลิตนิตยสารอุตสาหกรรม Modern Manufacturing, MM Machine Tools & Metal Working  ได้จัด  Modern Manufacturing Forum 2016  ซึ่งเป็นงานสัมมนาและงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรม Read more

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา Modern Manufacturing Forum 2016 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จ.อยุธยา

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา Modern Manufacturing Forum 2016  ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์  จ.อยุธยา

ด้วยบริษัท กรีนเวิลด์ พับลิเคชั่น จำกัด  ผู้ผลิตนิตยสารอุตสาหกรรม Modern Manufacturing, MM Machine Tools & Metal Working  จะจัดงาน  Modern Manufacturing Forum 2016  ซึ่งเป็นงานสัมมนาและงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรม  โดยจุดประสงค์เพื่อมุ่งเน้นการนำเสนอแนวคิดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องมือและแนวทางในการลดต้นทุนและเพิ่มผลิตภาพ  การพัฒนาบุคลากร การแลกเปลี่ยนความรู้และพร้อมเปิดรับแนวคิดใหม่ๆ จากแหล่งภายนอกองค์กร  และนำมาประยุกต์ใช้กับองค์กรได้อย่างเหมาะสม   ซึ่งจะสามารถตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรม  ที่จะแข่งขันและขยายตัวในอุตสาหกรรมภาคการผลิตของประเทศ  ซึ่งงานสัมมนาในครั้งนี้บรรยายใน หัวข้อ เติมพลังขับเคลื่อนเพื่อเพิ่มประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร(Boost up Overall Equipment Effectiveness : OEE)  และหัวข้อ เทคนิคการลดต้นทุน (Cost Reduction Techniques) ซึ่งได้รับความร่วมมือจากสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ  

Read more

Modern Manufacturing Forum 2016 ณ โรงแรมทวาราวดี รีสอร์ท จ.ปราจีนบุรี

Modern Manufacturing Forum 2016 ณ โรงแรมทวาราวดี รีสอร์ท จ.ปราจีนบุรี

การจัดงาน  Modern Manufacturing Forum 2016 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นงานสัมมนาและงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรม  โดยจุดประสงค์เพื่อมุ่งเน้น Read more