ขอเชิญชมภาพบรรยากาศงาน PAMNEX TECH Conference จ.พิษณุโลก

ขอเชิญชมภาพบรรยากาศงาน  PAMNEX TECH Conference จ.พิษณุโลก

จากที่บริษัท กรีนเวิลด์ พับลิเคชั่น จำกัด  ผู้ผลิตนิตยสารอุตสาหกรรม Modern Manufacturing , MM Machine Tools & Metalworking   ร่วมกับ บริษัท นำแสง เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้จัดงานสัมมนา  PAMNEX TECH Conference ขึ้น ซึ่งเป็นการสัมมนาเผยแพร่ความรู้ ในหัวข้อ การลดต้นทุนการผลิตด้วย Lean Manufacturing  และ การลดต้นทุนด้วยการจัดซื้อและคลังสินค้า Read more

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงาน PAMNEX TECH Conference จ.พิษณุโลก

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงาน  PAMNEX TECH Conference จ.พิษณุโลก

ด้วยบริษัท กรีนเวิลด์ พับลิเคชั่น จำกัด  ผู้ผลิตนิตยสารอุตสาหกรรม Modern Manufacturing , MM Machine Tools & Metalworking   ร่วมกับ บริษัท นำแสง เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด จัดงานสัมมนา  PAMNEX TECH Conference Read more

PAMNEX TECH Conference 6 กันยายน 2559 ณ พัฒนากอล์ฟ สปอตแอนด์รีสอร์ท จ.ชลบุรี

PAMNEX TECH Conference 6 กันยายน  2559  ณ พัฒนากอล์ฟ สปอตแอนด์รีสอร์ท จ.ชลบุรี

ผ่านพ้นไปแล้วกับงานสัมมนา  PAMNEX TECH Conference ซึ่งเป็นการสัมมนาเผยแพร่ความรู้ ในหัวข้อ SMART Logistic  For Industry 4.0 Read more