You are here: Home > Propak Asia 2017

Propak Asia 2017

Propak Asia 2017

งานโพรแพ็ค เอเชีย 2017 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-17 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ ในโอกาสนี้ Thailand Biotech Guide ได้ร่วมออกบูธในงานดังกล่าวซึ่งมีผู้เข้าร่วมชมงาน ให้ความสนใจในการลงทะเบียนรับไดเรคทอรี่ฟรีเป็นอย่างมาก

Read more