You are here: Home > THA

งานประชุมสมาคมโรงแรม ประจำเดือนกรกฎาคม 2559

งานประชุมสมาคมโรงแรม ประจำเดือนกรกฎาคม 2559

นิตยสาร Thai Hotels & Travel  Magazine ,Asia Horeca และ Thailand Covention & Exhibitio Directory ร่วมออกบูธงานประชุมสมาชิกสมาคมโรงแรม ประจำเดือนกรกฎาคม 2559   เมื่อวันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรม ฮอลิเดย์ อินน์ กรุงเทพฯ สีลม

Read more

สมาคมโรงแรมไทย และสมาคมไทยธุรกิจท่องเที่ยว ร่วมจัดประชุมสมาชิกประจำปี 2559

สมาคมโรงแรมไทย และสมาคมไทยธุรกิจท่องเที่ยว ร่วมจัดประชุมสมาชิกประจำปี 2559

เมื่อวันพุธที่ 27 มกราคม 2559 ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ สมาคมโรงแรมไทย และสมาคมไทยธุรกิจท่องเที่ยว ร่วมจัดประชุมสมาชิกประจำปี 2559 โดยได้รับเกียรติจาก คุณกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานกล่าวเปิดงาน Read more