งานประชุมสมาชิกสมาคมโรงแรม ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560

งานประชุมสมาชิกสมาคมโรงแรม ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560

นิตยสาร Thai Hotels & Travel Magazine ,Asia Horeca และ Thailand Covention & Exhibition Directory ร่วมออกบูธงานประชุมสมาชิกสมาคมโรงแรม ประจำเดือนพฤศจิกายน เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560     ณ โรงแรมเจ้าพระยา ปาร์คกรุงเทพฯ ได้รับความสนใจจากผู้ร่วมประชุมเป็นอย่างมาก

Read more

งานสัมมนาส่งเสริมการเรียนรู้และแบ่งปันการพัฒนาอย่างยั่งยืน ของธุรกิจโรงแรม สู่อนาคตที่มั่นคง

งานสัมมนาส่งเสริมการเรียนรู้และแบ่งปันการพัฒนาอย่างยั่งยืน ของธุรกิจโรงแรม สู่อนาคตที่มั่นคง

นิตยสาร Thai Hotels & Travel Magazine ,Asia Horeca และ Thailand Covention & Exhibition Directory ร่วมออกบูธงานสัมมนาส่งเสริมการเรียนรู้และแบ่งปันในเรื่องการ พัฒนาอย่างยั่งยืนของธุรกิจโรงแรม สู่อนาคตที่มั่นคง จัดโดยสมาคมโรงแรมไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผูเ้ข้าร่วมสัมมนามีความรู้ความเข้าใจถึงความหมาย และแนวโน้มของการพัฒนาอย่างยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจโรงแรม การมีส่วนร่วมกับชุมชนอย่างสร้างสรรค์ รวมถึงต้องการให้ทราบว่าทำไมการพัฒนาอย่างยั่งยืนจึงสำคัญต่อการเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันในธุรกิจโรงแรม

Read more

FOOD & HOTEL THAILAND 2017

FOOD & HOTEL THAILAND 2017

งานฟู้ดแอนด์โฮเทล ไทยแลนด์  2017  (Food & Hotel Thailand 2017)  เป็นงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมอาหารและบริการพรีเมี่ยมระดับนานาชาติที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ซึ่งการจัดงานครั้งนี้เป็นการฉลองครบรอบ 25 ปีของการจัดงาน โดยได้รับการสนับสนุนการจัดงานจากภาครัฐและเอกชนในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว อาหาร โรงแรม ทั้งไทยและต่างประเทศกว่า 25 องค์กร อาทิ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สมาคมโรงแรมไทย สมาคมร้านอาหาร สมาคมเชฟประเทศไทย ฯลฯ ทำให้การจัดงานมีความยิ่งใหญ่กว่าทุกครั้งที่ผ่านมา งานFood & Hotel Thailand 2017  จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-9 กันยายน 2560 ณ ศูนย์นิทรรศการและประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ  Read more

งานประชุมสมาชิกสมาคมโรงแรม ประจำเดือนกรกฎาคม 2560

งานประชุมสมาชิกสมาคมโรงแรม ประจำเดือนกรกฎาคม 2560

นิตยสาร Thai Hotels & Travel Magazine ,Asia Horeca และ Thailand Covention & Exhibition Directory ร่วมออกบูธงานประชุมสมาชิกสมาคมโรงแรม ประจำเดือนกรกฎาคม เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องบอลรูม ชั้น 7 โรงแรมเดอะ แลนด์มาร์คกรุงเทพฯ ได้รับความสนใจจากผู้ร่วมประชุมเป็นอย่างมาก

Read more

บรรยากาศงาน HORECA ASIA 2017

บรรยากาศงาน HORECA ASIA 2017

บริษัท กรีนเวิลด์ พับลิเคชั่น จำกัด ได้เข้าร่วมออกบูธแนะนำไดเร็กทอรี่ Asia Horeca ซึ่งเป็นหนังสือ ที่รวบรวม     คู่มือจัดซื้อ จัดจ้าง สินค้า และบริการสำหรับธุรกิจโรงแรม ร้านอาหาร ภัตตาคาร และ นิตยสาร Thai Hotels & Travel ในงาน HORECA ASIA 2017 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-14 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ ได้รับความสนใจจากผู้ร่วมประชุมเป็นอย่างมาก

Read more

Thailand Retail, Food, Hospitality service (TRAFS 2017)

Thailand Retail, Food, Hospitality service (TRAFS 2017)

บรรยากาศงาน Thailand Retail, Food, Hospitality service (TRAFS 2017) ปีนี้ บริษัท กรีนเวิลด์   พับลิเคชั่น จำกัด ได้นำหนังสือ Thai Hotels & Travel Magazine ,Asia HORECA ,Thailand Convention & Exhibition Directory และ Thailand Official Hotels Directory ไปแจกจ่ายในงานซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีมาก Read more