TEMCA FORUM & EXHIBITION 2016 PATTAYA

บริษัท กรีนเวิลด์ พับลิเคชั่น จำกัด ได้นำนิตยสารด้านอุตสาหกรรม Modern Manufacturing, MM Machine Tools & Metalworking และ Thailand Builders Directory ไปแจกฟรีในงาน TEMCA Forum & Exhibition 2016 Pattaya  ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมชมงานครั้งนี้เป็นอย่างมาก

Modern Manufacturing, MM Machine Tools & Metalworking, Thailand Builders Directory, Green World Publication, TEMCA Forum & Exhibition 2016 Pattaya, Temca, งานแสดงสินค้าอุตสาหกรรม, นิตยสารอุตสาหกรรม

TEMCA Forum & Exhibition 2016 Pattaya งานแสดงผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล งานนี้สำหรับทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรม ระบบ ทั้งผู้ผลิต ผู้จำหน่าย ที่ปรึกษา ผู้ออกแบบ ผู้ประกอบการ ผู้รับเหมา รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานภาครัฐ สมาคมวิชาชีพวิศวกรรม  ฯลฯ พร้อมทั้งสัมมนาและกิจกรรมที่มีการแข่งขันทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ โดยครั้งนี้ได้จัดต่อเนื่องมาเป็น ครั้งที่ 32 ซึ่งเป็นกิจกรรมทีมีสมาชิกและผู้ร่วมวิชาชีพวิศวกรรมเข้าร่วมมากขึ้นทุกๆ ปี