ขอเชิญร่วมงานสัมมนาและนิทรรศการ Thailand Energy Forum ณ จ.ชลบุรี

บริษัท กรีนเวิลด์ พับลิเคชั่น จำกัด  ผู้ผลิตนิตยสาร  Modern Manufacturing , MM Machine Tools & Metalworking  ร่วมกับ กระทรวงพลังงาน  ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาและนิทรรศการ Thailand Energy Forum 2015 ในวันที่ 2 กันยายน  2558 เวลา 08.00 -16.30 น. ณ ห้องประชุมสถาบันไทย-เยอรมัน นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ชั้น 3 สถาบันไทย-เยอรมัน จ.ชลบุรี โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมแต่อย่างใด

thailand-energy-forum-2015-02-09-feature

ด้วยบริษัท กรีนเวิลด์ พับลิเคชั่น จำกัด  ผู้ผลิตนิตยสาร  Modern Manufacturing , MM Machine Tools & Metalworking  ร่วมกับ กระทรวงพลังงาน และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  มีแนวคิดในการจัดงานสัมมนาและนิทรรศการ Thailand Energy Forum 2015 ขึ้น เพื่อส่งเสริมวงการอุตสาหกรรมโดยเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตให้มีความรู้ด้านการจัดการพลังงานมากขึ้น และสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการดำเนินกิจกรรมปัจจุบันขององค์กรได้  สร้างแนวคิด นำเสนอเทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านพลังงาน ไปยังกลุ่มผู้ประกอบการอุตสาหกรรม งานนี้เหมาะสำหรับ ผู้บริหาร, ผู้จัดการโรงงาน, หัวหน้างาน, วิศวกร   ดังมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

ในวันที่ 2 กันยายน  2558    เวลา 08.00 -16.30 น. ณ ห้องประชุม สถาบันไทย-เยอรมัน นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จ.ชลบุรี   โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมแต่อย่างใด   ซึ่งท่านสามารถกรอกรายละเอียด เพื่อลงทะเบียนตามแบบฟอร์มที่แนบมาด้วยนี้    และส่งแฟกซ์มายังเบอร์ 0-2769-8120  หรืออีเมล์มาที่ seminar@greenworldmedia.co.th ทั้งนี้ ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ฝ่ายประสานงานการจัดงานสัมมนา โทร   0-2731-1191-4 ต่อ 104  (คุณวันวิสาข์)

เอกสารแนบ
รายละเอียด กำหนดการสัมมนาและแบบฟอร์มลงทะเบียนเข้ารวมงาน