TILOG-LOGISTIX 2016

รวมพลังยกระดับศักยภาพโลจิสติกส์ไทยสู่ยุค 4.0  กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ร่วมกับ รี้ด เทรดเด็กซ์  จัดงาน TILOG-LOGISTIX 2016 โดยมี นาง อภิรดี ตันตราภรณ์ เป็นประธานในพิธี งานแสดงเทคโนโลยี โซลูชั่น พร้อมธุรกิจบริการด้านโลจิสติกส์ที่ครบครัน ประกาศศักยภาพโลจิสติกส์ไทยได้มาตรฐานสากล และเชื่อมโยงสร้างเครือข่ายโลจิสติกส์ ทั่วภูมิภาคเอเชีย +6  ระหว่างวันที่ 21-23 กันยายน 2559 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

Modern Manufacturing, MM Machine Tools & Metalworking, Green World Publication, TILOG-LOGISTIX 2016, โลจิสติกส์ , กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ, รี้ด เทรดเด็กซ์, Industry4.0, Bitec Bangna, นิตยสารอุตสาหกรรม, งานแสดงสินค้าอุตสาหกรรม

นาง อภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เผยแนวคิดในการจัดงาน TILOG-LOGISTIX 2016 ว่าเป็นการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพ ด้านโลจิสติกส์การค้าให้แก่ผู้ประกอบการไทย และสนับสนุนนโยบายประเทศไทย 4.0 มุ่งเน้นให้เป็นเวทีที่ยกระดับวงการโลจิสติกส์ของไทยและเชื่อมโยงโลจิสติกส์ทั้งภูมิภาคอาเซียน เพื่อให้นักธุกิจและผู้ประกอบการในระดับภูมิภาค ได้มาพบปะแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ เรียนรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ และสร้างพันธมิตรทางการค้าร่วมกัน ทั้งยังเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมชมงานไดค้นพบแนวทางการพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นModern Manufacturing, MM Machine Tools & Metalworking, Green World Publication, TILOG-LOGISTIX 2016, โลจิสติกส์ , กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ, รี้ด เทรดเด็กซ์, Industry4.0, Bitec Bangna, นิตยสารอุตสาหกรรม, งานแสดงสินค้าอุตสาหกรรม

โดยในปีนี้ บริษัท กรีนเวิลด์ พับลิเคชั่น จำกัด ได้นำนิตยสารอุตสาหกรรม Modern Manufacturing, MM Machine Tools & Metalworking เข้าร่วมแสดงในงาน TILOG-LOGISTIX 2016 ซึ่งมีผู้เข้าร่วมชมงานสนใจในการรับนิตยสารฟรีในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก และตอกย้ำความสำเร็จของงานแสดงเทคโนโลยี และผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ สำหรับภูมิภาคอาเซียน +6 ซึ่งมีผู้เข้าร่วมงานจำนวนมากถึง 9,840 ราย ครอบคลุมถึงผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย ผู้ส่งออกและนำเข้าจากทั้งในและต่างประเทศ สะท้อนให้เห็นว่าความต้องการพัฒนาด้านระบบโลจิสติกส์ในอุตสาหกรรมต่างๆ ที่ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และคาดว่าจะยิ่งทวีมากขึ้นเรื่อยๆ เพื่อรับมือกับโอกาสและความท้าทายในยุคเออีซี และยุคอาเซียน +6 ที่กำลังจะมาถึง