สินค้าอุตสาหกรรม เป็นสินค้าเฉพาะกลุ่ม ที่แตกต่างจากสินค้าอุปโภคบริโภคทั่วไป หรือที่เรียกกันว่าธุรกิจแบบ B2B (Business to Business) ทั้งในเรื่องของกระบวนการและขั้นตอนการตัดสินใจซื้อ ซึ่งมีความซับซ้อนและกินเวลานานมากกว่า เพราะสินค้ามีราคาค่อนข้างสูง ผู้ซื้อจึงต้องรวบรวมข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ ของสินค้าและบริการ รวมทั้งความน่าเชื่อถือของผู้ขายด้วย

Content Marketing คือ การทำเนื้อหาในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น บทความ รูปภาพ วีดีโอ และสื่อต่างๆ เพื่อแบ่งปันข้อมูลที่เป็นประโยชน์ มีคุณค่าเพื่อดึงดูดความสนใจของกลุ่มเป้าหมาย เป็นเครื่องมือการส่งสารจากผู้ส่งไปยังผู้รับ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ ความรู้สึกต่อเแบรนด์เชิงบวก ทำให้กลุ่มเป้าหมายประทับใจและจดจำสินค้าหรือแบรนด์ได้ และเปลี่ยนสถานะจากผู้อ่านมาเป็นลูกค้า ที่ไม่ยัดเยียดการขายเกินไป  โดยไม่ต้องเสียค่าโฆษณา

Content Marketing จึงเป็นเทคนิคการทำตลาดออนไลน์ธุรกิจแบบ B2B ที่ได้รับความสนใจที่สุดในยุคสื่อออนไลน์ เพราะมีความรวดเร็ว ค้นหาและเข้าถึงได้ง่าย

ทำไมต้องทำ Content Marketing ให้สินค้าอุตสาหกรรม

  • เพื่อดึงดูดความสนใจของลูกค้าที่ใช่  – Content บนเว็บไซต์ สามารถค้นหาได้ง่ายบนเครือข่ายออนไลน์ ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้ามีความต้องการและสนใจอยู่แล้ว โดยไม่ต้องทำโฆษณา ผู้ที่สนใจสินค้าอุตสาหกรรมจะค้นหา keyword ที่ต้องการสนใจโดยตรง คนที่เข้ามาอ่าน content จึงเป็นกลุ่มเป้าหมายที่ตรงกับสินค้าเรา
  • สร้างความน่าเชื่อถือให้กับแบรนด์ – การทำ Content ที่มีเนื้อหาสาระ ให้ความรู้ หรือเทคนิคต่างๆ จะทำให้เราดูเป็นผู้เชี่ยวชาญในสินค้าหรือบริการนั้นๆ ทำให้แบรนด์ของเรามีความน่าเชื่อถือยิ่งขึ้น  สินค้าอุตสาหกรรมราคาค่อนข้างสูง ความน่าเชื่อถือจะช่วยเพิ่มน้ำหนักในการพิจารณาการตัดสินใจซื้อสินค้ามากขึ้น
  • เพิ่มการรับรู้แบรนด์ – Content จะช่วยเพิ่มการมองเห็นบนเว็บไซต์ และกระจายต่อได้อย่างรวดเร็วผ่าน  social media เช่น facebook twitter youtube หรือทางช่องทางอื่นๆ 
  • รายชื่อลูกค้ามุ่งหวัง หรือ Lead ตรงกลุ่มเป้าหมาย – ก่อนจะซื้อสินค้าสักอย่าง ลูกค้าจะเริ่มค้นหาข้อมูลของสินค้าที่ต้องการโดยเจาะจง ค้นหาเรื่องกำลังสนใจ จึงเป็นกลุ่มที่พร้อมซื้อหรือปิดยอดขายได้ ผู้ที่กำลังค้นหาเรื่องกำลังให้ความสนใจ มีความคุ้นเคยกับแบรนด์ หากมีการสร้าง content เป็นประจำสม่ำเสมอ 
  • รู้สถานะและระดับความสนใจของลูกค้า – การตั้งวัตถุประสงค์ให้กับ Content Marketing จะช่วยทำให้เรารู้ว่าลูกค้าสนใจระดับไหน เช่น อ่านแค่บทความ กดดาวน์โหลด e-book หรือกรอกข้อมูลเพื่อให้ติดต่อกลับ เซลจะสามารถวิเคราะห์ระดับความสนใจได้จากพฤติกรรมของผู้อ่านได้เลย

ประโยชน์ของ Content Marketing ต่อธุรกิจและแบรนด์สินค้า

ยุคที่การตลาดออนไลน์ เข้ามามีบทบาทและเป็นที่แข่งขันกันอย่างมาก ต่างคนต่างขาย โดยไม่ได้คำนึงถึงผู้ซื้อว่า ต้องการอ่านอะไร การขายแบบยัดเยียดหรือแบบตรงๆ จนเกินไป อาจสร้างความรู้สึกทางลบให้แก่ผู้อ่าน และอาจส่งผลเสียต่อแบรนด์ เช่น การถูกบล็อค หรือซ่อนการแสดงเห็น จากผู้อ่าน ทำให้แบรนด์หมดโอกาสในการที่จะสื่อสารต่อไป  และด้วยเหตุนี้เอง Content Marketing จึงมีบทบาทขึ้นมา และเป็นเครื่องมือหนึ่งที่น่าสนใจและเป็นที่นิยม เพราะหากไม่ยัดเยียดโฆษณาให้กับผู้อ่านจนเกินไป แต่เลือกนำเสนอ Content ให้ความรู้และให้คุณค่าแทน ทำให้ผู้อ่านมีความรู้สึกเชิงบวกต่อแบรนด์ มีความประทับใจ และนำไปสู่การ share ต่อบนโลกออนไลน์ เป็นการสร้างแบรนด์ของเป็นที่รู้จักและเพิ่มโอกาสในการขายอีกทางหนึ่ง

สินค้าอุตสาหกรรมไม่ได้ขายแค่ช่องทางออฟไลน์เท่านั้น ควรเพิ่มช่องทางออนไลน์ด้วย  Content Marketing จึงเป็นสิ่งที่นักการตลาดหรือผู้ที่จะทำการตลาดออนไลน์ สำหรับสินค้าอุตสาหกรรม หรือสินค้าแบบ B2B ควรให้ความสำคัญ โดยเฉพาะในยุคที่ social media  เข้ามีบทบาทกับสังคมเป็นอย่างมาก เพราะเป็นเทคนิคหนึ่งในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าในเชิงบวก หากมีการสร้าง content ที่ดีและสม่ำเสมอ จะช่วยสร้างคุณค่าให้แก่แบรนด์เป็นอย่างมาก

ลองปรึกษาเบื้องต้นเรื่องการทำ Content Marketing ให้กับสินค้าอุตสาหกรรมหรือธุรกิจแบบ B2B กับทีมงาน Super Source ได้ก่อนเลย