ร่วมงานกับเรา

Career

GREENWORLD ผู้นำด้านการผลิตสื่ออุตสาหกรรม ที่มีความหลากหลาย ทั้งสื่อออฟไลน์ สื่อออนไลน์ และยังมีบริการ Digital Marketing Solution ที่ครอบคลุมทุกแพลตฟอร์ม เพื่อรองรับธุรกิจแบบ B2B (business to business) เราให้พร้อมบริกาารด้วยเครื่องมือทางการตลาดและเทคโนโลยีดิจิทัลที่เชื่อมโยงกันทุกช่องทาง และปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อตอบสนองแผนการตลาดของลูกค้า เราพร้อมให้คำปรึกษาด้านการตลาด ตั้งแต่การสร้างแบรนด์, Lead Generation, Digital Marketing, Content Marketing, Event Management, Email Marketing, E-marketplace สินค้าอุตสาหกรรม, Social Content, Video Content และประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อของเราที่เข้าถึงผู้อ่านตรงกลุ่มเป้าหมาย

Why Work with Us?
– การสร้างบรรยากาศการทำงานที่ดีให้พนักงานมีความสุขในการทำงาน
– มีสวัสดิการที่ดีในการทำงาน
– สนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ เพื่อยกระดับขีดความสามารถ
– สนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาด้านความรู้เพิ่มเติม และส่งเสริมความก้าวหน้าในที่ทำงาน

ตำแหน่งที่ต้องการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
(ไม่ใช่งานขายประกัน)
– ทำหน้าที่แนะนำและเสนอขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้กับลูกค้าทางโทรศัพท์
– เป็นงานประจำออฟฟิศ ไม่ต้องออกไปพบลูกค้า บริษัทมีฐานข้อมูลลูกค้าให้ พร้อมอุปกรณ์ติดต่อสื่อสาร
– มีการฝึกอบรมให้ วันที่อบรมจะนับเป็นวันเริ่มงาน และเริ่มคิดเงินเดือนให้เลย (มีเงินเดือนประจำให้ทุกเดือน)
– ทุกตำแหน่ง บริษัทบรรจุเป็นพนักงานประจำ

คุณสมบัติ :
– ไม่จำกัดเพศ – อายุ
– สื่อสารได้ดี สร้างความรู้สึกที่ดีแก่ลูกค้าทางโทรศัพท์ได้
– สามารถอธิบายและให้ข้อมูลแก่ลูกค้าได้อย่างละเอียดทางโทรศัพท์
– มีความกระตือรือร้นในการทํางาน ขยัน และใจเย็น
– ถ้ามีประสบการณ์ด้านงานขาย จะพิจารณาเป็นพิเศษ

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1. โทรศัพท์เรียนเชิญผู้ที่สนใจ เข้าร่วมงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมของบริษัท (มีฐานข้อมูลลูกค้าให้โทร)
2. เป็นงานประจำออฟฟิศ ไม่ต้องออกไปพบลูกค้า บริษัทมีฐานข้อมูลลูกค้าให้ พร้อมอุปกรณ์ติดต่อสื่อสาร
3. มีการฝึกอบรมให้ วันที่อบรมจะนับเป็นวันเริ่มงาน และเริ่มคิดเงินเดือนให้เลย (มีเงินเดือนประจำให้ทุกเดือน)
4. ทุกตำแหน่งทางบริษัทบรรจุเป็นพนักงานประจำ

คุณสมบัติ :
– ไม่จำกัดเพศ และอายุ
– สื่อสารได้ดี สร้างความรู้สึกที่ดีแก่ลูกค้าทางโทรศัพท์ได้
– สามารถอธิบายและให้ข้อมูลแก่ลูกค้าได้อย่างละเอียดทางโทรศัพท์
– มีความกระตือรือร้นในการทํางาน ขยัน และใจเย็น
– ถ้ามีประสบการณ์ด้านงานขาย จะพิจารณาเป็นพิเศษ

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
– จัดทำใบแจ้งหนี้ / วางบิล
– ประสานงานลูกค้า เพื่อกำหนดวันชำระเงิน
– ตรวจสอบหลักฐานการชำระเงิน
– ตรวจสอบยอดเงินโอน หรือเช็คให้ถูกต้อง
– จัดทำใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษี
– ออกใบหัก ณ ที่จ่าย
– ประสานงานลูกค้า เพื่อสอบถามยอดค้างชำระ และกำหนดจ่าย

คุณสมบัติ :
– ไม่จำกัดเพศ อายุ 22 ปีขึ้นไป
– มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี
– มีความละเอียดรอบคอบ
– มีความสามารถในการสื่อสารอย่างสุภาพ
– สามารถใช้โปรแกรม Express ได้จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1. ถ่ายภาพนิ่ง ถ่ายวิดีโอ และตัดต่อวิดีโอลงสื่อต่างๆ เช่น Facebook, YouTube ฯลฯ หรือตามที่ได้รับมอบหมาย ให้อิสระทางความคิดในการสร้างสรรค์ผลงาน แต่อยู่บนความเหมาะสม
2.ร่วมกับทีมคิดคอนเทนต์สนับสนุนฝ่ายการตลาดและฝ่ายขาย
3.สามารถเตรียมงานเพื่อการและทำการ Live Streaming ตามแผนงานที่บริษัท ฯ กำหนดได้
4.มีความรู้ด้านการเขียนสคริป คิดแคปชันได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติ :
-ไม่จำกัด อายุ 22 ปีขึ้นไป (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)
-ผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้น
-วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
-มีทักษะการใช้โปรแกรมตัดต่อ Premier Pro หรือโปรแกรมตัดต่ออื่นๆ
-สามารถใช้โปรแกรม After Effect, Illustrator, Photoshop ได้
-Live Streaming ด้วยโปรแกรม OBS ได้
-มีรู้เรื่องการถ่ายวีดีโอและภาพนิ่ง
-รักในการถ่ายวีดีโอและภาพนิ่ง
-มีความรู้ความเข้าใจในการใช้อุปกรณ์ในการถ่ายทำ ถ่ายภาพ
-มีความคิดสร้างสรรค์ มีไหวพริบ มีความละเอียด รับผิดชอบงาน มีมนุษยสัมพันธ์ดี มองโลกในแง่บวก มีทัศนคติที่ดี มีเป้าหมายในชีวิต เปิดใจ เรียนรู้กระบวนการใหม่ๆ ที่แตกต่างได้ตลอดเวลา ทำงานตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบสูง รับแรงกดดันได้ดี อดทน และซื่อสัตย์
-ทำงานล่วงเวลาและทำงานนอกสถานที่ได้ หรือสามารถค้างคืนต่างจังหวัดได้
-ต้องมีผลงานในการประกอบการพิจารณา
-หากเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ