Offline Marketing 2021

Offline Marketing ทำอย่างไรให้ได้ผลในปี 2021

เนื่องด้วยปัจจุบันต่างก็ให้ความสำคัญกับ digital marketing กันอย่างมาก ผู้คนจึงละเลยการตลาดแบบออฟไลน์ เพราะมองว่าเป็นเครื่องมือทางการตลาดที่เก่าเกินกว่าที่จะทำให้ประสบผลสำเร็จ แต่แท้ที่จริงแล้ว offline marketing ยังคงแข็งแกร่งหากคุณรู้กลยุทธ์ในการนำมาใช้

โซเชียลมีเดีย, PPC advertising และอินฟลูเอนเซอร์ ต่างได้รับความนิยมอย่างล้นหลามในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ทั้งธุรกิจขนาดใหญ่และขนาดเล็กต่างก็ใช้เครื่องมือเหล่านี้ในการทำการตลาดแบบดิจิทัลและมีโอกาสสูงที่จะพบกับความสำเร็จมากมายเมื่อทำตามวิธีเหล่านี้

เราได้ศึกษาเกี่ยวกับการตลาดแบบออฟไลน์ เพื่อเสนอไอเดียที่ดีที่สุดให้ผู้อ่านในการทำการตลาดให้แก่ธุรกิจโดยไม่ต้องพึ่งพาอินเทอร์เน็ต ซึ่งไม่คุ้มเลยหากเราละเลยการตลาดที่เราเคยทำมาก่อน แม้ว่าจะเป็นวิธีที่ไม่เชื่อมโยงกับโลกสมัยใหม่ก็ตาม

Offline Marketing คืออะไร?

การตลาดแบบออฟไลน์ คือรูปแบบการตลาดที่ไม่ต้องพึ่งพาอินเทอร์เน็ต โดยอาศัยสื่อแบบเก่า หรือ traditional media เช่น ป้ายโฆษณาบิลบอร์ด ไบปลิว แผ่นพับ สื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ เป็นต้น การตลาดแบบออฟไลน์ ยังเหมาะสมกับธุรกิจบางประเภท ธุรกิจบางแห่งชอบนำผลงานของตนไปแสดงในงานแสดงสินค้า ในขณะที่ธุรกิจอื่น ๆ ต้องการมุ่งเน้นไปที่การแจกใบปลิว แต่สิ่งเหล่านี้เป็นรูปแบบการตลาดออฟไลน์ที่ยังมีประสิทธิภาพที่ผู้ทำธุรกิจไม่ควรละเลย

จากรายงานผลการสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2563 ของ ETDA สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) พบว่าในปี 2562 ประชากรไทย 66.5 ล้านคน มีผู้ใช้อินเทอร์เน็ต 50.1 ล้านราย คิดเป็น 75.3% ของประชากรไทย ยังมีคนอีกเกือบ 25% ของประชากร ที่ยังไม่เข้าถึงอินเทอร์เน็ต และหากผู้ประกอบการเพิกเฉยต่อการตลาดออฟไลน์ อาจทำให้เข้าไม่ถึงคนเหล่านั้น นั่นแสดงว่า offline marketing ยังมีความสำคัญอยู่ในโลกดิจิทัล

นอกจากนี้ ยังรายงานอีกว่าปัญหาการใช้งานอินเทอร์เน็ต พบปัญหา 3 อันดับแรก คือ ผู้ใช้อินเตอร์เน็ต 76.6% ประสบปัญหาการถูกรบกวนจากปริมาณโฆษณาออนไลน์มากเกินไป ปัญหาความล่าช้าในการเชื่อมต่อ/ใช้งานอินเทอร์เน็ต 72.9% ปัญหาความไม่มั่นใจว่าข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตจะชื่อถือได้ 48.9% นั่นแสดงให้เป็นได้ว่า ช่องทางออนไลน์ยังมีข้อจำกัดบางประการ ซึ่งผู้ใช้อินเทอร์เน็ตอาจมีการปิดกั้นการมองเห็นหรือเพิกเฉยไม่สนใจกับการโฆษณาทางออนไลน์เลย หรือไม่แน่ใจว่าข้อมูลที่เห็นอยู่นั้นเชื่อถือได้หรือไม่ เพราะในปัจจุบันมักมีคอนเท้นท์ที่ทำเน้นสร้าง engagement จำนวนมาก โดยใช้ภาษาที่เน้นดึงดูดให้คนคลิกโดยไม่ได้คำนึงข้อเท็จจริง ซึ่งอาจมีผลต่อการตัดสินใจต่างๆ และทำให้ไ่ม่น่าเชื่อถือต่อผู้เห็น

กลยุทธ์การตลาดออฟไลน์ที่มีประสิทธิภาพ ในปี 2021

เป็นผู้จัดงานอีเว้นท์หรือจัดการประชุม – การจัดการประชุมอาจต้องวุ่นวายเรื่องการเตรียมงาน และใช้เวลามาก แต่มีประโยชน์ในการเปิดโอกาสให้คุณได้พูดคุยแลกเปลี่ยนกับลูกค้าและผู้เชี่ยวชาญที่อยู่สายงานเดียวกันแบบตัวต่อตัวที่เหมาะสม โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายมากเกินไป ทำให้มีโอกาสขายตัวเองและได้รับการสนับสนุนมากกว่าที่ทำได้ทางออนไลน์ การจัด conference นี้เหมาะกับธุรกิจที่ขายสินค้าราคาแพงหรือบริการระยะยาว อย่างสินค้าอุตสาหกรรม เพราะผู้ซื้อต้องการดูสินค้าและระบบการทำงานจริง

เข้าร่วมงานแสดงสินค้า งานเอ็กโป – นอกจากจะจัดงานของตัวเองแล้วยังสามารถไปเข้าร่วมงานขององค์กรอื่นได้ โดยต้องเลือกงานที่กลุ่มเป้าหมายตรงกับประเภทสินค้าและบริการของคุณ งานแสดงสินค้าอาจต้องทำงานหนักและต้องใช้ความพยายามอย่างมาก แต่ผลที่ได้จะคุ้มค่า ซึ่งไม่จำเป็นต้องเป็นองค์กรหรือบริษัทขนาดใหญ่ที่มีชื่อเสียงก็มีโอกาสได้พบปะคนที่มีคนความสนใจในกลุ่มธุรกิจเดียวกันได้

ใบปลิว นามบัตร – แม้ว่า facebook และ intagram จะช่วยให้คนจดจำเราได้ แต่โซเชียลมีเดีย ยังประเมินค่าการตลาดทางกายภาพได้ต่ำเกินไป เพราะเป็นสิ่งไม่สามารถจับต้องได้ ใบปลิวและนามบัตรยังเป็นเครื่องมือที่ดีในการสร้างความจดจำ ให้ความสำคัญกับการออกแบบเพื่อสื่อสารให้ตรงวัตถุประสงค์ วิธีนี้เหมาะกับทุกประเภทธุรกิจ อย่างการแจกใบปลิวคุณจะสามารถแจกให้กับคนในพื้นที่ที่จำกัดแบบเฉพาะเจาะจงกลุ่มเป้าหมายที่คุณต้องการสื่อสารการตลาด

การพูดในพื้นที่สาธารณะ – เป็นการตลาดแบบใหม่ที่มากกว่าการพูดโน้มน้าวใจให้ลูกค้าซื้อสินค้าและบริการ แต่ยังเป็นโอกาสให้คุณได้เผยแพร่ความรู้และสร้างความไว้วางใจให้กับธุรกิจของคุณ สร้างความน่าเชื่อถือให้แก่ลูกค้า ว่าคุณมีความรู้ความเข้าใจ สายงานที่คุณกำลังทำงานอยู่อีกด้วย เป็นโอกาสที่จะสร้าง personal branding เพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจให้กว้างขวางมากขึ้น

Warm call – เป็นการโทรติดต่อกับบุคคลที่รู้จักและคุ้นเคยกับแบรนด์เป็นอย่างดีอยู่แล้ว การตลาดประเภทนี้มักจะเหมาะกับสินค้าประเภทบริการมากกว่าผลิตภัณฑ์ ลูกค้าจะยังไม่ยอมจ่ายเงินหากยังไม่ได้พูดคุยกับผู้ให้บริการ การโทรหาจะทำให้ลูกค้ารู้สึกสบายใจกับธุรกิจของคุณ ในขณะที่ cold call จะมีโอกาสน้อยกว่า 1% ที่จะปิดการขายได้

ทำงานการกุศลและร่วมมือกับชุมชน – ธุรกิจสมัยใหม่ได้แรงกดดันในการมีสัมพันธ์เชิงบวกกับชุมชนมากขึ้น ลูกค้าต้องการซื้อสินค้าและบริการกับบริษัทที่มีจริยธรรม สามารถทำได้หลายวิธี ไม่ว่าจะเป็นการบริจาค การจัดกิจกรรม หรือการระดมทุน ทางที่ดีควรเลือกสิ่งที่สะท้อนกับธุรกิจของคุณ เช่น ทำธุรกิจอาหาร อาจแสดงให้เห็นว่าอาหารของคุณใช้วัตถุดิบจากชุมชน หรือบรรจุภัณฑ์รักษาสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

ปรับปรุงบรรจุภัณฑ์ – บรรจุภัณฑ์เป็นสิ่งแรกที่ลูกค้าจะได้สัมผัส การออกแบบที่ดีจะสร้างความจดจำให้แก่ลูกค้าได้เป็นอย่างดี ช่วยโปรโมทผลิตภัณฑ์และแบรนด์ให้ลูกค้าเข้าใจสิ่งที่คุณต้องการนำเสนอ ตัวอย่าง Apple ใช้บรรจุภัณฑ์ของเค้าได้เป็นอย่างดีมานานแล้วเพื่อทำให้ผลิตภัณฑ์ของเค้ามีความพิเศษและอยู่ในระดับไฮเอนด์

การส่งจดหมาย – แม้จะเป็นยุคดิจิตอล แต่ยังมีบางกลุ่มเป้าหมายที่ยังชื่นชอบการได้รับจดหมาย บริษัทอาจจะส่งส่วนลดหรือโปรโมชั่น ออกแบบข้อความที่ต้องการสื่อสารให้ดี วิธีนี้เหมาะกับธุรกิจทุกประเภท

เชื่อมต่อธุรกิจ Offline กับ Online ได้อย่างไร?

การสร้างแคมเปญการตลาดมีความซับซ้อนมากกว่าการโพสต์บนโซเชียลมีเดียและส่งใบปลิว การทำการตลาดแบบออฟไลน์และออนไลน์เป็นสิ่งสำคัญซึ่งอาจเป็นเรื่องยาก เราได้รวบรวมเคล็ดลับที่จะช่วยให้ offline marketing และ online marketing ให้ทำงานร่วมกันได้

กำหนดธีม – การกำหนดเครื่องมือทางการตลาดให้เป็นธีมเดียวกัน จะทำให้ง่ายในการสร้างเนื้อหา และสามารถรวมเนื้อหาทั้งหมดเข้าด้วยกันได้ ช่วยสร้างการจดจำ แคมเปญการตลาดจะประสบความสำเร็จมากขึ้นหากเรามีการแชร์คูปองส่วนลดทั้งทางออนไลน์และส่งทางออฟไลน์

รวมofflineและonline เข้าด้วยกัน – หากใช้วิธีออฟไลน์แล้วละเลย social media ไปเลย อาจจะทำให้เสียโอกาสได้ คุณอาจใส่ลิงค์เพื่อให้คนเข้าสู่เว็บไซต์ของคุณ หรือทำ QR CODE หรือรหัสส่วนลดไว้ที่หน้าร้านหรือใบปลิว เพื่อให้ลูกค้าเข้ามาใช้บริการของคุณผ่านช่องทางออนไลน์ วิธีนี้ยังทำให้ธุรกิจของคุณดูทันสมัยอีกด้วย

กำหนดเก็บข้อมูลการเข้าถึง – หรือการเก็บ tracking ของลูกค้า เป็นเรื่องง่ายที่จะเก็บข้อมูลและวัดผลของลูกค้าทางโซเชียลมีเดีย หรือ PPC Advertising หากใช้วิธีการตลาดออฟไลน์ คุณอาจกำหนดรหัสเฉพาะเจาะจงสำหรับการเข้าทางออฟไลน์เท่านั้น ตัวอย่างเช่น รหัสส่วนลด หรือการติด UTM การเข้าถึงเว็บไซต์ เพื่อให้ทราบว่าลูกค้าเข้ามาใช้คุณผ่านช่องทางไหน

จัดกิจกรรมอีเว้นท์และการพบปะ – การเข้าร่วมกิจกรรมและการประชุมเป็นส่วนสำคัญของการตลาดออฟไลน์ แต่การตลาดออนไลน์อาจเป็นวิธีที่ดีที่สุดวิธีหนึ่งในการกระจายข่าวเกี่ยวกับงานที่กำลังทำ ให้การตลาดออฟไลน์สนับสนุนกิจกรรมออนไลน์ที่คุณกำลังทำอยู่ โดยอาจจะให้ผู้เข้าร่วมงานออฟไลน์เข้ามาทำกิจกรรมทาง social media และอัพเดตกิจกรรมและความเคลื่อนไหวต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ผ่านทาง social media ของคุณ

การตลาดแบบออฟไลน์เคยเป็นวิธีที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในการทำให้ธุรกิจ ซึ่งหากย้อนกลับไปก่อนที่จะมีอินเทอร์เน็ตจะไม่เรียกว่า “ออฟไลน์” ในขณะที่หลายคนมองว่าการโฆษณาและการขายด้วยประเภทนี้เป็นวิธีที่เก่า แท้ที่จริงแล้วยังเป็นวิธีที่มีพลังมหาศาลสำหรับธุรกิจทุกขนาดและทุกภาคส่วน

การทำกิจกรรมอีเว้นท์และการประชุมให้มีการพบพูดคุย จะทำให้คุณมีโอกาสสร้างความไว้วางใจและแบ่งปันการตลาดออนไลน์ของคุณได้ ในขณะที่การแจกใบปลิวจะทำให้แบรนด์ของคุณเป็นที่รู้จักมากขึ้น กลยุทธ์การตลาดออฟไลน์แต่ละแบบในตลาดมีข้อดีของตัวเองและโดยปกติแล้วสามารถใช้ร่วมกับการตลาดออนไลน์ได้ โดยเชื่อมโยง offline และ online เข้าด้วยกันเพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะได้รับประโยชน์สูงสุดจากกิจกรรมทั้งหมด


ที่มา : https://marketsplash.com