CTA

Call To Action (CTA) กับความสำคัญในการกระตุ้นความสนใจ

Call to Action (CTA) คือ ปุ่มสำหรับคลิกเข้าไป มักถูกใช้ในสื่อต่าง ๆ เช่น บทความบนเว็บไซต์,แบนเนอร์เว็บไซต์ , email marketing , โฆษณา, โพสต์บน Social Media วิดีโอ, หรือคอนเทนต์การตลาดอื่น ๆ เพื่อช่วยกระตุ้นการตัดสินใจ ดึงดูดความสนใจของกลุ่มเป้าหมาย