ความแตกต่างระหว่าง Influencer และ KOL ผู้มีอิทธิพลทางความคิดในโลก social media

ความแตกต่างระหว่าง Influencer และ KOL ผู้มีอิทธิพลทางความคิดในโลก social media

influencer (Influential person) และ KOL (Key Opinion Leader) เป็นคำที่ใช้เรียกบุคคลที่มีอิทธิพลในสังคมออนไลน์ และเป็นบุคคลที่มีผู้ติดตามหรือชื่นชอบเป็นอย่างมาก แต่ผู้มีอิทธิพลทั้ง 2 ประเภทนี้ ก็ยังมีความแตกต่างกัน มาดูกันว่าทั้ง 2 ผู้มีอิทธิพลมีความแตกต่างกันอย่างไร