strategy

Influencer Marketing กับความสำคัญในด้านการตลาด

Influencer marketing เป็นกลยุทธ์การตลาดที่กำลังมีเป็นที่นิยมอย่างมากในยุคปัจจุบัน เนื่องจากมีผลต่อความน่าเชื่อถือและสร้างความสนใจในผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัทหรือแบรนด์ต่าง ๆ

4 ประเภทของ Influencers

Nano Influencer (ผู้ติดตาม 1,000-10,000 followers)

Micro Influencer (ผู้ติดตาม 10,000-100,000 followers)

Macro Influencer (ผู้ติดตาม 100,000-1,000,000 followers)

Mega Influencer (ผู้ติดตาม 1,000,000 followers ขึ้นไป)

5 เหตุผลที่ Influencer Marketing นั้นสำคัญในด้านการตลาด

1.ความน่าเชื่อถือและอิทธิพลของบุคคลที่มีชื่อเสียง: Influencer มีผู้ติดตามจำนวนมากใน Social Media เช่น YouTube, Instagram, TikTok, และอื่น ๆ ซึ่งผู้ติดตามเชื่อถือและไว้วางใจอิทธิพลของพวกเขา การใช้ influencer เพื่อโฆษณาผลิตภัณฑ์หรือบริการจึงช่วยสร้างความน่าเชื่อถือในตลาดเป้าหมาย

2.การเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ Social Media : ผู้ติดตามของ influencer มักเป็นกลุ่มเป้าหมายที่เจ้าของแบรนด์ต้องการที่จะให้โฆษณานั้นตรงไปหา การทำการตลาดผ่าน influencer นี้ช่วยให้คุณสามารถเข้าถึงกับกลุ่มเป้าหมายของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3.การเปลี่ยนแปลงทางความคิดของกลุ่มเป้าหมาย: ผู้ติดตามของ influencer มักเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่และเป็นผู้มีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงตามกระแสสังคม การใช้ influencer ที่ได้รับความนิยม มีความน่าเชื่อ ถืออาจช่วยให้คุณประสบความสำเร็จในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่มีความคิดก้าวหน้าและต้องการนวัตกรรมใหม่ๆ

4.การสร้าง content ที่น่าสนใจ : เมื่อคุณเลือก influencer เพื่อทำการตลาด พวกเขาสามารถสร้าง content ที่น่าสนใจและโดนใจ เหมาะสำหรับผู้ติดตามของพวกเขา ซึ่งสามารถสร้างความสนใจและสร้างผลที่ดีต่อแบรนด์ของคุณได้

5.ความสามารถในการวัดผลและติดตาม: การใช้ influencer marketing สามารถติดตามและวัดผลได้ง่าย เนื่องจากสามารถตรวจสอบจำนวนผู้ชม, การมีส่วนร่วม, และการสร้างยอดขายได้ผ่านแพลตฟอร์ม Social Media

การใช้ influencer marketing ช่วยให้คุณสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างความน่าเชื่อถือในตลาด เพื่อเพิ่มยอดขายและสร้างความสำเร็จในธุรกิจของคุณได้

ที่มา : https://stepstraining.co/content/12-typtes-of-influencer