กลุ่มเป้าหมาย

การเข้าใจกลุ่มเป้าหมาย ทำไมถึงสำคัญ

การเข้าใจกลุ่มเป้าหมาย ทำไมถึงสำคัญ

กลุ่มเป้าหมาย (Target Audience) คือกลุ่มของบุคคลหรือกลุ่มลูกค้าที่เราต้องการจะนำเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการของเราให้แก่พวกเขา กลุ่มเป้าหมายนี้เป็นกลุ่มที่มีความเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของเรา และมีความต้องการหรือความสนใจที่คล้ายคลึงกันที่สุด

strategy

Influencer Marketing กับความสำคัญในด้านการตลาด

Influencer marketing เป็นกลยุทธ์การตลาดที่กำลังมีเป็นที่นิยมอย่างมากในยุคปัจจุบัน เนื่องจากมีผลต่อความน่าเชื่อถือและสร้างความสนใจในผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัทหรือแบรนด์ต่าง ๆ

กลยุทธ์ Interactive

Interactive Marketing กลยุทธ์การตลาดที่สร้างการมีส่วนร่วม

Interactive Marketing คือ กลยุทธ์การตลาดที่ให้ความสำคัญกับการสร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มเป้าหมายอย่างใกล้ชิดและมีความน่าสนใจ เป้าหมายของ Interactive Marketing คือการสร้างการมีส่วนร่วมและการปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและแพลตฟอร์มต่างๆ เพื่อสร้างประทับใจและน่าสนใจของลูกค้า