เทรนด์

SMART

การตั้งเป้าหมายตามหลัก SMART 5 อย่าง มีประโยชน์ต่อองค์กรอย่างไร

“เริ่มต้นด้วยเป้าหมายที่ดี ปลายทางคือความสำเร็จ” มารู้จักกับการตั้งเป้าหมายแบบ SMART หรือแนวคิดในการตั้งเป้าหมาย เป็นกรอบแนวคิดที่ใช้ในการกำหนดเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่เป็นไปได้จริงในการทำงาน วิธีการนี้ช่วยให้เป้าหมายที่กำหนดมีความชัดเจนและสามารถวัดผลได้

strategy

Influencer Marketing กับความสำคัญในด้านการตลาด

Influencer marketing เป็นกลยุทธ์การตลาดที่กำลังมีเป็นที่นิยมอย่างมากในยุคปัจจุบัน เนื่องจากมีผลต่อความน่าเชื่อถือและสร้างความสนใจในผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัทหรือแบรนด์ต่าง ๆ

เทรนด์การตลาดในปี 2023

5  เทรนด์การตลาดออนไลน์ปี 2023 ปีนี้ เทรนด์ไหนที่น่าจับตามอง

การทำธุรกิจ สิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยคือการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมของผู้บริโภค ความสนใจและความต้องการของผู้บริโภคเปลี่ยนไป กลยุทธ์ทางการตลาดก็ปรับเปลี่ยนตามไปเสมอ เพราะฉะนั้นการปรับตัวเตรียมพร้อมที่จะรับมือจึงเป็นเรื่องที่สำคัญ เทรนด์ไหนที่น่าจับตามอง  เทรนด์ไหนที่มาแรง ความต้องการของผู้บริโภคและตลาดโลกเปลี่ยนแปลงไปแค่ไหนแล้ว มาอัปเดตกันได้เลย